100% over pagina

Ik ben bezig met een download script, maar het probleem is dat er telkens aan de rechterkant een balk van zo'n 20% staat. Op zich niet zo'n probleem als je het in een groot venster bekijkt, maar het moet in een frame van 450 pixels komen, en dan wordt het wel storend.

De pagina vind je hier: http://oefenfirma.be/PHP/download/pafiledb.php

De broncode van die pagina hier:

[code:1:476f7047be]<?php

if (file_exists("./install.php")) { die(“Error: The file install.php (paFileDB installer) still exists on the server! This is a security risk! Please delete the file to continue using paFileDB.”); }
$starttime = microtime();
$starttime = explode(" “,$starttime);
$starttime = $starttime[1] + $starttime[0];
$authmethod = “cookies”; //Set this to ‘cookies’ to use cookies to log you in (recommended.) If you’re having problems with cookies, set this to ‘sessions’ and make sure a ‘sessions’ directory exists and is CHMODed to 777 (on *nix servers)
if ($authmethod == “sessions”) {
session_save_path(”./sessions");
session_start();
}
require “./includes/mysql.php”;
require “./includes/functions.php”;
$pafiledb_sql->connect($db);
$config = $pafiledb_sql->query($db,“SELECT * FROM $db[prefix]_settings”,1);
require “./lang/$config[13].php”;
if ($login == “do”) { include “./includes/$action/login.php”; exit; }
if ($ad == “logout”) { include “./includes/admin/logout.php”; exit; }
if ($tm == “logout”) { include “./includes/team/logout.php”; exit; }
$logged = “”;
require “./includes/admin/auth.php”;
require “./includes/team/auth.php”;
if ($action == “download”) {
include “./includes/download.php”;
exit();
}
if ($logged == 1 && $ad == “backupdb”) {
include “includes/admin/backupdb.php”;
exit();
}
?>
<html>
<head>

<title>Oefenfirma.be documenten</title>
<style type="text/css">
<?php include "./styles/$config[11]/style.css"; ?>
</style>

</head>
<body>
<left>

<!–Begin page table–>
<?php
if ($logged == 1 && $ad != "logout") {
$width = 100;
} else {
$width = 80;
}
?>
<table width="<?php echo $width; ?>%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" class="table" align="left">
<tr>
<td width="100%" valign="top" align="left" colspan="2">
<?php
$disable = $config[16];

if ($logged)
$disable = 0;
if ($action == "admin")
$disable = 0;
if ($teamlogged == 1 && $action !== "team")
tmlocbar("",$tuser,$str);
if ($teamlogged == 1 && $action == "team")
tmlocbar("<a href="pafiledb.php" class="small">$config[1]</a> :: $str[teamcenter]",$tuser, $str);
if (!$disable) {
switch ($action) {
case category:
include "./includes/category.php";
break;
case file:
include "./includes/file.php";
break;
case viewall:
include "./includes/viewall.php";
break;
case search:
include "./includes/search.php";
break;
case license:
include "./includes/license.php";
break;
case rate:
include "./includes/rate.php";
break;
case admin:
include "./includes/admin.php";
break;
case team:
include "./includes/team.php";
break;
case email:
include "./includes/email.php";
break;
case stats:
include "./includes/stats.php";
break;
default:
include "./includes/main.php";
break;
}
} else {
?>
<table width="100%" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" class="headertable" bordercolor="#000000">
<tr><td width="100%" colspan="2" class="headercell"><left><b>paFileDB</b></left></td></tr>
<tr><td width="5%" class="datacell" align="left" valign="middle"><img src="styles/<?php echo $config[11]; ?>/images/error.gif" border="0"></td><td width="95%" class="datacell"><?php echo $str[isdisabled]; ?>
</td></tr></table>
<?php
}
?>
</td></tr>
</table>
<!–End page table–>[/code:1:476f7047be]

Ik heb het al een paar keer nagelezen, maar ik begrijp niet wat het probleem is … iemand?

[i:476f7047be]Ik heb het intussen gevonden …[/i:476f7047be]

Je hebt ergens in je script staan: [code:1:4604475daf]if ($logged == 1 && $ad != "logout") { $width = 100; } else { $width = 80; } [/code:1:4604475daf]

Blijkbaar wordt er niet aan die voorwaarde voldaan, waardoor de breedte 80% is…

Dus of $logged!=1, of $ad==“logout” op het moment dat je die pagina bekijkt…

Jamaar, dat is indien je bent ingelogd als admin of teammember, maar dat is het geval niet, dus dan zou ie toch naar 100% moeten gaan ...

Ik heb natuurlijk geen idee hoe die variabelen op dat moment aan hun waarden zijn gekomen.... maar anders moet je vlak daarvoor eventjes die variabelen afbeelden, dan weet je gelijk of het daar aan ligt...