Acrobat PDF: items op 'niet printen'

Werkende met Indesign 3.0 CS (evt. met XPress) in combinatie met Acrobat (Distiller): kun je een pdf maken met daarin 'non-printable' objecten (die je dus wel op de scherm ziet)?

Anne

je kunt een pdf in ieder geval beveiligen, volgens mij ook beveiligen tegen printen.