Admob toevoegen aan app in xcode (objC)

Hey Iedereen,

Ik ben druk in de weer met het leren werken in xcode en coderen (more as a hobby).
Nu ik slaag er niet direct in om een ad van admob te laten displayen in mijn appje. :confused:

Maar ik weet ook niet direct wat ik fout doe. (geen errors)

ik heb de volgende code:
CAGameOverViewController.h

#import <UIKit/UIKit.h>
#import <GameKit/GameKit.h>
#import "Chartboost/Chartboost.h"
#import "GoogleMobileAds/GADbannerView.h"


(at) interface CAGameOverViewController : UIViewController <GKGameCenterControllerDelegate,ChartboostDelegate> {

GADBannerView *bannerView_;

}

@end

CAGameOverViewController.m

[code]#import “CAGameOverViewController.h”
#import “CAGameCenterManager.h”
#import “CATapGame.h”
#import “CAAppDelegate.h”
#import “CAUserSettings.h”
#import “CAUtilities.h”
#import “CAConstants.h”
#import “Chartboost/Chartboost.h”

(at) interface CAGameOverViewController () <ChartboostDelegate>

@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *scoreLabel;
@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *highscoreLabel;
@property (weak, nonatomic) IBOutlet UILabel *difficultyLabel;
@property (weak, nonatomic) IBOutlet UIButton *shareButton;

@property (nonatomic) BOOL muted;

@end

@implementation CAGameOverViewController

 • (CATapGame *)tapGame {
  return [(CAAppDelegate *)[[UIApplication sharedApplication] delegate] tapGame];
  }

#pragma mark - Initializing

 • (void)viewDidLoad {
  [super viewDidLoad];
  [self.scoreLabel setText:[[self tapGame] scoreAsString]];

  [CAUtilities makeNavigationBarTransparent:self.navigationController.navigationBar];
  [Chartboost startWithAppId:@“chartboost id”:@“app id” delegate:self];

  bannerView_= [[GADBannerView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 0, 0)];
  bannerView_.adUnitID = @“ca-app-pub(ik heb mijn app id even verborgen)”;
  bannerView_.rootViewController = self;
  [self.view addSubview: bannerView_];
  [bannerView_ loadRequest:[GADRequest request]];

}

 • (void)viewWillAppear:(BOOL)animated {
  [super viewWillAppear:animated];

  [self initHighscoreLabel];
  [self initDifficultyLabel];

}

[/code]

De volgende frameworks zijn actief:

-Coredata

 • core media
 • messageui
 • ad support
 • storekit
 • uikit
 • foundation
 • coregraphics
 • audiotoolbox
 • coretelephony
 • core spotlight
 • system configguartion
 • quartzcore
 • chartboost
 • google mobile ads

Voor de rest heb ik niet veel meer.
Alvast bedankt

E.m.

Edit: Omdat ik nog druk aan het leren ben, ben ik gestart vanuit een github template app, deze vind je hier:
https://github.com/cohenadair/TapThatColour-iOS

Ik denk dat je dit soort vragen beter kan posten op www.stackoverflow.com

Op het eerste zicht lijkt het dat het frame van je Bannerview 0 is.

[[GADBannerView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 0, 0)]; -> Dit zegt letterlijk een rechthoek van 0x0 op coordinaten x:0 y:0

-> Je kan altijd Autoalyout gebruiken (Constraints) of het frame vast setten op 0,0,320,44 (aan te passen naar je noden:
[[GADBannerView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 320, 44)];

Als je nog aan het leren bent, raad ik je sterk aan om over te stappen naar Swift.