Alternatieven voor diavoorstelling op IWeb

Op iWeb is het mogelijk een diavoorstelling uit iPhoto te importeren. Graag wil ik weten of ook andere (vaak veel mooiere) plaatjesprogramma's mogelijk zijn. Ik noem als voorbeeld Simpleviewer, maar er zijn er nog veel meer.