apache, home directory's & rechten

Beste mensen,

mag ik jullie het volgende voorleggen? Ik heb Apache, PHP en MySQL draaien. Alles tip top. Nu wil ik voor verschillende gebruikers hun website binnen hun eigen home directory zetten. Dit alles met de volgende rechten/ownerschip:

744 user1.user1

(USER, read write & exe)
(GROUP read)
(OTHER read)

Nu loop ik uiteraard tegen het feit aan dat de apache user (www) die dir niet mag uitlezen. Ik zou denken dat onderstaand stukje code de oplossing tot mijn probleem zou bevatten. Ik heb het echter nog niet gevonden. Heeft iemand suggesties?

[code:1:4b35e147f2]<Directory /home/*/public_html>
AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
<Limit GET POST OPTIONS PROPFIND>
Order allow,deny
Allow from all
</Limit>
<Limit PUT DELETE PATCH PROPPATCH MKCOL COPY MOVE LOCK UNLOCK>
Order deny,allow
Deny from all
</Limit>
</Directory>
</IfModule>[/code:1:4b35e147f2]