Apache redirects

Onder MacOSX Jaguar heb ik MySQL, PHP en de hele rattaplan geinstallerd en het werkt als een zonnetje. Alleen wil ik graag meer dan 1 website kunnen onderhouden en ik zoek een methode om de root (/) per directory te zetten in Apache.

Je website staat onder MacOSX in de map

[code:1:3d5a5d29fd]Users/{username}/Sites/MyFirstWebsite[/code:1:3d5a5d29fd]

Stel dat in de map MyFirstWebsite het bestand “index.php” staat. Ik kan index.php opvragen via

[code:1:3d5a5d29fd]http://localhost/~username/MyFirstWebsite/index.php[/code:1:3d5a5d29fd]

Als ik in index.php een stylesheet opneem en die refereer als

[code:1:3d5a5d29fd]href="/styles/myfirststylesheet.css"[/code:1:3d5a5d29fd]
dan denkt de webserver dat de root waar de map styles staat de root van “localhost” is en niet

[code:1:3d5a5d29fd]Users/{username}/Sites/MyFirstWebsite/styles[/code:1:3d5a5d29fd]

Hoe kan ik Apache wijsmaken dat wanneer ik de root refereer in bestanden die in

[code:1:3d5a5d29fd]Users/{username}/Sites/MyFirstWebsite/[/code:1:3d5a5d29fd]
dan de root ook

[code:1:3d5a5d29fd]Users/{username}/Sites/MyFirstWebsite/[/code:1:3d5a5d29fd]
is?

Dan zou je de httpd.conf aan kunnen passen. Een alias maken voor de dirs die je denkt nodig te hebben. Bijv. een alias voor /styles en /images

Maar wat ik eigenlijk handiger zou vinden. Maar voor de verschillende projecten waar je aan werkt, een virtual host aan.

virtual hosts: hoe?

Bedenk wel dat het allemaal lokaal op mijn iBookje is waarvan het IP adres door een DHCP server wordt toegewezen.

Als ik zou weten hoe ik het moet doen zou ik de vraag niet stellen :o

Een link naar of een voorbeeld-voor-blondjes in een antwoord would be much appreciated!