AUMatrixRverb, rare kliks in decay

Hebben jullie dat ook als je in Garageband een AUMatrixRverb over een instrument gooit, je rare klikken hoort in de decay? Wat zou de oorzaak kunnen zijn?

De cpu belasting is minimaal en ik heb het effect alleen bij de AUMatrixRverb en niet bij andere effecten

:expressionless: