[automator] Backup op CD-RW gaat niet goed

Heb met automator een plugin gemaakt. ("Brand een schijf-optie" met vooraf wissen). Doe een lege CD-RW erin. Start Finder op, ga naar een map, <ctrl>-klik, kies voor de plugin "Brand op CD" en fietsen maar. Werkt hartstikke goed, eindelijk van dat vervelende programma "Schijfhulpprogramma" af om je CD te wissen. Echter een 2e keer met dezelfde (beschreven) CD gaat het fout : "takenreeks mislukt", oftwel het (vooraf) wissen gaat niet goed. Het onlogisch vh geheel is, dat tie het soms voor een 2e of 3e keer wel goed doet, maar 9 vd 10 keer gaat het fout.................. Zie ik wat over het hoofd of is dit een bug ?????

Is er dan niemand die deze functie gebruikt ? Voor de volledigheid : ik gebruik TDK-cd's, macmini 1.42.