background img in cell

ik zou graag een background img in een cel doen maar nu blijkt als je background gebruikt dat ht niet w3c compatiebel is..... is er een oplossing voor?

met CSS kun je door middel van het volgende een background-image in een (table)cell doen:

background-image : url(‘PadNaarJePlaatje/Plaatje.Extensie’);

Geef je table cell een class, bijv: [code:1:962fb6293f]<td class="metplaatje">[/code:1:962fb6293f]

Zet het volgende in tussen <head> en </head>:

[code:1:962fb6293f]<style type="text/css">
.metplaatje {
background : url(mijnplaatje.jpg) no-repeat 0 0;
}
</style>[/code:1:962fb6293f]

Er zijn een paar zaken die je kan regelen:
‘no-repeat’ betekent dat het plaatje niet herhaald wordt als de cel groter wordt dan het plaatje zelf. Als je ‘no-repeat’ verwijdert wordt het plaatje herhaald, als je ‘repeat-y’ gebruikt alleen vertikaal en als je ‘repeat-x’ gebruikt alleen horizontaal.

De waarden ‘0 0’ geven de positie van het plaatje aan ten opzicht van de linkerbovenhoek van de cel. De eerste 0 geeft aan dat de afstand horizontaal 0 en de tweede nul vertikaal. Bijv de waarde ‘20px 50px’ betekent dat het plaatje 20px vanaf de linkerkant van de cell begint en 50px ten opzichte van de bovenrand.
Je mag ook andere waarden gebruiken, bijv %. Zo zorgt de waarde ‘0 100%’ ervoor dat het plaatje altijd tegen de onderrand van cell aangezet wordt, hoe groot de cel ook wordt. Expirementeer er maar eens mee. ( http://www.style-sheets.com/tutorials/color-background/background-position.asp )

Dat is een mooie uitleg Tennapel 8)

thx tennapel diederik idd, mooie uitleg :lol: