basisverzekering en aanvullende verzekering

weet iemand waar je iets van informatie kan vinden? Van wat ik hoorde hebben de meeste verzerkaars inmiddels gemeld wat de kosten gaan worden van hun basispakket. Nu vind ik het wel leuk om te weten dat ik volgend jaar (in de meeste gevallen) zo'n 1050 euro kwijt ga zijn, maar ik wil graag ook weten wat erbij komt aan aanvullende pakketten (zoals tandheelkundige zorg). Tot nog toe heb ik alleen op de menzissite hier iets duidelijks over kunnen vinden? weet iemand meer?

SVP geen mededelingen als: “dat betalen mijn ouders” ofzo

Ja, dat is mij ook nog steeds niet geheel duidelijk. Ik heb wel wat sites gezien waarbij je e.e.a. kunt laten uitrekenen, maar het blijft wachten op meer duidelijkheid. En aangezien het vooral om € gaat, zullen de maatschappijen lekker op elkaar gaan wachten.

En het leuke is dat het nu om dit bedrag PP gaat he..... Je kunt je toch werkelijk achter je oren krabben hoe het mogelijk is dat zo'n Tweede Kamer met zoiets akkoord gaat, zonder dat er een fatsoenlijk kostenplaatje op tafel heeft gelegen! Wel allerlei gebruikelijke afleidingsgetallen, maar geen enkele open begroting betreffende de besteding van deze gelden. Waarom kost de gezondheidszorg in 2006 ineens bijna 2x zoveel dan in 2005?

In het basispakket komen de dingen die nu in het ziekenfondspakket zitten:

  • Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen
  • Ziekenhuisverblijf
  • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kunstgebit)
  • Hulpmiddelen
  • Geneesmiddelen
  • Kraamzorg
  • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
  • Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering)

bron: Denieuwezorgverzekering.nl

Voor een uitgebreid overzicht hiervan: klik

[quote:11e6607c7f="Turbanus"]En het leuke is dat het nu om dit bedrag PP gaat he..... Je kunt je toch werkelijk achter je oren krabben hoe het mogelijk is dat zo'n Tweede Kamer met zoiets akkoord gaat, zonder dat er een fatsoenlijk kostenplaatje op tafel heeft gelegen! Wel allerlei gebruikelijke afleidingsgetallen, maar geen enkele open begroting betreffende de besteding van deze gelden. Waarom kost de gezondheidszorg in 2006 ineens bijna 2x zoveel dan in 2005?[/quote:11e6607c7f]

Het is ‘zoveel als’ :stuck_out_tongue:

Tja, wat wil je, met dit kabinet… Mijn ouders verdienen ‘te veel’ om zorgtoeslag te krijgen. Mijn vader werkt als onderwijzer op een basisschool, mijn moeder is schoonmaakster, ze hebben drie thuiswonende kinderen en een studerend kind te onderhouden. En straks moeten ze 3150 euro per jaar gaan betalen (want het ene zusje is al 18 en woont nog thuis, zonder baantje, want scholier). Belachelijk. Net zoals het feit dat ik per januari ineens alleen nog basisbeurs krijg omdat de IB-Groep (nog zo’n stupide uitvinding) denkt dat mijn ouders wel even 250 euro per maand voor me kunnen gaan ophoesten!

mijn grootste vraag is wat er in de aanvullende pakketten zit en wat die gaan kosten... dat de dekking van zieknfonds naar basis overgaat was dacht ik algemeen bekend...

ik vind vooral fijn dat ik van een ziekenfonds met extra tandarts pakket naar een veel duurder basis pakket ga :x

Ja, dat is het vreemde. Voor mijn ouders wordt het een stuk goedkoper (particulier, 72 en 75 jaar). Voor ons ook. Nu betalen we voor de kinderen in de particuliere verzekering (die op zich al duurder is) en die zijn straks gratis....

De meeste mensen met een particuliere verzekering en dus een bovenmodaal inkomen gaan er op vooruit, mensen met een ziekenfonds verzekering gaan er op achteruit. Niet helemaal wat je zou verwachten van een wijs besluit.

Het is toch werkelik te zot dat er beslisingen genomen worden voor de burgers die daarop niet eens kunnen zeggen of ze er blij mee zijn omdat ze geen idee heeft wat het gaat kosten.

en dan nu nog niet duidelijk kunnen maken wat je moet gaan betalen. Nee, dat horen we pas in December zodat je lekker kunt betalen in Januari.

Ik klink wel een beetje verbitterd en dat is niet mijn stijl maar het zorgstelsel haalt het slechtste in mij boven.

(ja, ook ik ga er een stuk op achteruit, nu maar hopen dat de tandartsdekking een beetje betaqalbaar wordt)

Ifeelfine, bedankt voor de link! Ik kan op die site alleen helaas geen info vinden over de inkomensafhankelijke bijdrage voor zelfstandigen. Er staat wel:

[i:5d03b56690]Iedereen die een belastbaar inkomen heeft uit werk of woning (box 1), is voor de zorgverzekering ook een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd over bepaalde bestanddelen daarvan. [b:5d03b56690]Deze bijdrage is 6,5% van uw bijdrage-inkomen. [/b:5d03b56690] Het bijdrage-inkomen bestaat uit belastbaar loon, winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden (m.u.v. inkomens uit zogenoemde terbeschikkingstellingen en periodieke uitkeringen en verstrekkingen. De bijdrage is verschuldigd tot een maximum bijdrage-inkomen (in 2006 [b:5d03b56690]circa[/b:5d03b56690] 30.000 euro).[/i:5d03b56690]

Dat roept twee vragen op:

  • hoezo circa? moet ik nu berekenen maken op basis van een winst van 30.000 of meer of minder?
  • 6,5%? Er deden verhalen de ronde dat dat percentage verlaagd zou worden tot 4,5%, maar daarover kan ik dus niets terugvinden. 6,5 of 4,5 over een maximum van circa 30.000 scheelt toch weer.

Wie weet daar meer over?

Ik ben, zoals zovelen, ook niet echt blij met dit nieuwe stelsel. Ik zat een tijdje uiterst tevreden en tamelijk betaalbaar in een particuliere verzekering met een hoog eigen risico, totdat ik gedwongen het ziekenfonds in moest, zoals zoveel zzp’ers die daar niet op zaten te wachten (de regering begrijpt niet dat je mede eigen baas wordt omdat je je eigen boontjes wilt doppen). Vervolgens gaat het zo goed dat ik weer uit het ziekenfonds moet en terug kan naar de particuliere verzekering, maar op dat moment wordt er weer een basisverzekering ingevoerd! :x

Maar eens kijken wat de mogelijkheden voor korting middels een collectieve aanmelding zijn. Het positieve is dat in feite iedereen zich kan verenigen om op die manier korting te bedingen; patiëntenverenigingen, bedrijven, stichtingen, beroepsverenigingen. Hopelijk kan ik er zo ook nog wat korting uitslepen.

[quote:6d611666c2="fistkikker"]Ja, dat is het vreemde. Voor mijn ouders wordt het een stuk goedkoper (particulier, 72 en 75 jaar). Voor ons ook. Nu betalen we voor de kinderen in de particuliere verzekering (die op zich al duurder is) en die zijn straks gratis....

De meeste mensen met een particuliere verzekering en dus een bovenmodaal inkomen gaan er op vooruit, mensen met een ziekenfonds verzekering gaan er op achteruit. Niet helemaal wat je zou verwachten van een wijs besluit.[/quote:6d611666c2]

Dan heb je het dus nog niet over de 6,5% die je als ondernemer over je winst moet betalen? En zonder winst hou je het niet lang vol!

We mogen wel rekening gaan houden met meer aarverschuiving over een paar jaar. Dit bijvoorbeeld;

GroenLinks wil duur WW-uitkering verkorten
DEN HAAG - GroenLinks wil de duur van een WW-uitkering verkorten. Wie zijn baan verliest, moet binnen een jaar weer aan het werk zijn of raakt anders zijn uitkering kwijt. Ook moet het voor bedrijven gemakkelijker worden werknemers te ontslaan. Daarvoor pleit GroenLinks in de nota Vrijheid eerlijk delen, die vrijdag gepresenteerd wordt.

Femke Halsema.
Allerlei fiscale aftrekposten, zoals de hypotheekrente-aftrek, en inkomensafhankelijke regelingen, zoals de huursubsidie, moeten volgens GroenLinks verdwijnen. Tegelijk moet de belasting voor inkomens boven de 100.000 euro fors omhoog, waardoor een aanzienlijke inkomensnivellering onstaat. Werkenden krijgen een gedeeltelijk basisinkomen via een inkomensafhankelijke belastingkorting.

Deze voorstellen doet GroenLinks vrijdag in de nota Vrijheid eerlijk delen. Het gaat om een ‘discussiestuk’, dat nog geen financiële onderbouwing bevat. Die komt pas in het nieuwe verkiezingsprogramma. GroenLinks-fractievoorzitter Halsema en fractiespecialist Van Gent baseren zich in het stuk op het ‘Scandinavische model’, het systeem van sociale zekerheid dat onder meer in Denemarken wordt gehanteerd.

Halsema en Van Gent willen flexibeler regels op de arbeidsmarkt. Behalve een verkorting en een verhoging van de WW-uitkering betekent dat ook een versoepeling van het ontslagrecht. GroenLinks wil ook een participatiecontract waarbij de gemeenten een werkeloze werk garanderen voor het minimumloon.

De partij gaat met zijn inperking van de WW-duur veel verder dan het kabinet. Dat wil de huidige maximale uitkeringstermijn terugbrengen van vijf naar ruim drie jaar. Volgens Halsema en Van Gent bewijst de pratijk dat WW-uitkeringen nu vooral terecht komen bij oudere werklozen. De WW-regeling gaat daarmee ten koste van jongeren, vrouwen en deeltijdwerkers. Halsema en Van Gent willen toe naar een systeem van ‘eerlijk delen tussen jong en oud’, waarbij ‘outsiders niet in de kou staan’.

In het stuk stellen Halsema en Van Gent verder onder meer voor rijke ouderen te laten meebetalen aan de aow en de levensloopregeling te vervangen door het recht op verlof. Freelancers en kleine ondernemers verdienen meer steun en flexibele werktijden en thuiswerken moet een recht worden.

Kunnen we niet een Apple collectieve verzekering afsluiten.

We hebben minder stress omdat onze computers het bijna altijd doen zoals we willen… daardoor zijn we happy en worden we minder snel ziek…

www.macosxbasisverzekering.nl

Ik heb mijn bijdrage gelevert nu iemand mij nog even vertellen waar ik mijn premie moet storten… :wink:

:x Volgens Postbus 51 (meteen iemand aan de lijn, hoera!) gaan zelfstandigen dus wel gewoon 6,25 % over hun 'bijdrage-inkomen' (winst) betalen, en geen 4,5 %, zoals een tijdje geleden in de media werd beweerd. Maximaal kan dat dus worden: 6,25% x 30.000 = 1875 euro.

Tja, wat nu? Ik werk om winst te maken, maar nu zou je toch bijna minder winst gaan maken, zodat je minder premie betaalt en recht hebt op zorgtoeslag. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn?

@Turbanus: wat is er met Groen Links aan de hand? Minder WW, versoepeling ontslagrecht, meer steun voor kleine ondernemers… klinkt te mooi om waar te zijn. Eerst die financiële onderbouwing maar eens afwachten.

@Guggenheimer: in theorie zou dat dus een mogelijkheid zijn, maar vergeet niet dat de maximale korting die je kunt bedingen ook niet echt veel is, hoor (100 euro of zo).

[quote:3c0c5041de="KeKo"]mijn grootste vraag is wat er in de aanvullende pakketten zit en wat die gaan kosten... dat de dekking van zieknfonds naar basis overgaat was dacht ik algemeen bekend...[/quote:3c0c5041de]

Op trosradar kan je invullen wat voor verzekeringspakket je nu hebt. Je kan daar ook aangeven wat je wel en niet belangrijk vindt (zoals bv een hoog eigen risico). Wanneer alle verzekeraars hun prijzen bekend hebben gemaakt zal je een mailtje krijgen met daarin de goedkoopste verzekeraar + pakket dat het beste bij je oude pakket + opgeven wensen past.

Het scheelt veel uitzoeken werk.

[quote:175e13a655="Chartreuse"]@Guggenheimer: in theorie zou dat dus een mogelijkheid zijn, maar vergeet niet dat de maximale korting die je kunt bedingen ook niet echt veel is, hoor (100 euro of zo).[/quote:175e13a655]

Daar kan ik een leuke avond voor beleven… :smiley:

[quote:5065c548b3="Meneer Guggenheimer"][quote:5065c548b3="Chartreuse"]@Guggenheimer: in theorie zou dat dus een mogelijkheid zijn, maar vergeet niet dat de maximale korting die je kunt bedingen ook niet echt veel is, hoor (100 euro of zo).[/quote:5065c548b3]

Daar kan ik een leuke avond voor beleven… :D[/quote:5065c548b3]
O, ik zou er ook geen nee tegen zeggen, maar op een bedrag van circa 1100 euro voor de premie plus nog eens 1875 aan inkomensafhankelijke bijdrage is 100 euro per jaar natuurlijk erg weinig, dat bedoelde ik. Er is voor degenen die niet ziek zijn waarschijnlijk meer voordeel te behalen uit een hoog eigen risico en no-claim.

En Trabant krijgt dan kortingsheffing, als hij ongemerkt huisman en huisbouwvakker blijft spelen, dus die betaalt dan nog een €850,-- en dat bij elkaar opgeteld?

Ik weet er nog niks van. Heb nog niks van mijn 2 verzekerings maatschappijen gehoord. Heb geen idee wat het gaat kosten. Ik moet denk ik flink bijlappen want ben ook zelfstandig en verdien aardig. Nu zit ik voor bijna peanuts via onderlinge bij PNO. Ik betaal 60 euro per maand en aanvullend is bij mij gratis via mijn pensioen fonds.

Maar betaal ook premies dus is … iets meer dan 60 euro denk ik,

Ach merk het wel en anders lopen de kosten van Guggenheimer incorporated volgend jaar gewoon op. Met het ene gat dicht ik het andere dan wel…

[quote:9126eb21f7="Turbanus"] Volgens Halsema en Van Gent bewijst de pratijk dat WW-uitkeringen nu vooral terecht komen bij oudere werklozen. [/quote:9126eb21f7] Is niet zo gek want die hebben een arbeidsverleden en hebben daar jaren aan meebetaald, komen ook moeilijk weer aan het werk (een bedrijf heeft liever jongere medewerkers).

Wat ik nu raar is aan het nieuwe ziektekostenstelsel is dat miljoenen mensen teruggaveformulieren moeten invullen om het teveel betaalde weer terug te krijgen, bureaucratie ten top.