BBcode custom colors in SCEditor

Ik ben een beetje aan het stoeien met de SCEditor in BBcode mode, nu heb ik al mijn eigen ‘custom’ toolbar gemaakt maar ik zou graag mijn eigen 3 kleuren willen toevoegen en niet alle default kleuren.

Hoe doe je dit ?

http://www.sceditor.com/documentation/options/#colors

Ik heb deze regel gemaakt, maar als ik nu de hex colors achter het woordje ‘color’ gooi dan werkt het niet.

toolbar: 'bold,italic,underline,strike,color,emoticon|quote,code,bulletlist,orderedlist|image,link,unlink|source,'

Het is waarschijnlijk eenvoudiger dan je denkt.

Ik heb het je moet de kleuren op een eigen regel specificeren;

toolbar: 'bold,italic,underline,strike,color,emoticon|quote,code,bulletlist,orderedlist|image,link,unlink|source,',
colors: '#000,#F05,#333',