Belasting en betaalde apps

Goedenacht,

Het is de bedoeling om betaalde apps in de App Store te zetten, echter snap ik het fiscale gedeelte nog niet helemaal.
Ik heb mijn eigen bedrijf en daarom zal ik mijn inkomsten sowieso moeten aangeven via de inkomstenbelasting, maar moet ik daarbovenop ook nog eens 21% BTW afdragen, of regelt Apple dit al?
Maakt het hierbij verder nog uit of je een persoonlijk of zakelijk account hebt bij Apple of dat het een BV is of een eenmanszaak?

Bij voorbaat dank voor een reactie.

Met vriendelijke groet,
Lukas

Is dit nu ook al een forum t.b.v. fiscale perikelen?

Een ieder bekwaam en zichzelf respecterend ondernemer dient op zijn minst toch de fiscale spelregels te kennen of een boekhouder te hebben?

Maar vooruit, in concreet antwoord op je vraag of je nog 21% BTW af moet dragen: ja!

[quote]
Is dit nu ook al een forum t.b.v. fiscale perikelen?
[/quote]
Er is niet voor niets een forumgedeelte dat 'Zakelijk' heet hé.

@Yggdrasil, dat mag dan wel zo zijn maar dit soort vragen strookt evident niet met de geest van dit forum. Dergelijke vragen horen wat mij betreft meer thuis bij de boekouder, Higherlevel of de belastingdienst. Maar wie ben ik? Volgens jouw redering hoeven we binnenkort ook niet raar op te kijken als zich de vraag voordoet of je als zelfstandige schoonmaker de BTW van het speciaal gekochte schoonmaakmiddel voor het Apple-toetsenbord van je opdrachtgever mag aftrekken als voorbelasting. Moet kunnen toch? Forum bevat immers de cat. 'zakelijk'. :S

Hij is een developer die apps maakt en hij vraagt zich af hoe de BTW geregeld wordt met Apple. Hoe meer Apple-van-geest kun je zijn vraag ik mij dan weer af? Maar goed, jij bent jij en ik ben ik en de TS is met onze discussie niets geholpen. Je hebt daarenboven het antwoord al gegeven op zijn vraag. :)

Beste Eugy,

Bedankt voor uw verhelderende antwoord.

Bij een app van €0,89 blijft dus een bedrag over van €0,29 (0,54*0,79*0,67).

Met vriendelijke groet,
Lukas

Kleine kanttekening: het gaat er wel echt weer op z'n 'OMT's' aan toe.

Het betreft hier gewoon een intracommunautaire levering met toevallig Apple als handelspartner. Als dat al onder noemer ' hoe meer Apple van geest kan het zijn' valt.......... Vraag heeft veel meer betrekking op zaken die geen enkele raakvlak met dit forum hebben. Maar zoals je zelf ook stelt: jij bent jij, ik ben ik, we zullen het niet eens worden maar uiteindelijk dienen we elkaar door het delen van APPLE GERELATEERDE kennis. Althans, dat is de bedoeling.

@Luuksweb, ik snap jouw rekensommetje niet helemaal maar hou het onderstaande maar aan.

Al je verkopen (inkomsten in € ) X0,21= je verschuldigde BTW-afdracht. Het voorgaande behoudens eventuele voorbelasting (hosting etc)

In antwoord op je overige vragen: eenmanszaak of rechtspersoon maakt geen verschil voor BTW. Wel voor de hoogte van de inkomstenbelasting. Zodra je zakelijk actief bent ben je BTW-plichtig. Als je 10 apps verkoopt in privé dan is er qua omzetbelasting nog niks aan de hand. Gezien de strekking van je vraag denk ik dat je het zakelijk wilt aanpakken. Dus gewoon omzetbelasting opgeven. Fijne nacht OMT!

@eugy, bedankt voor het rekensommetje.
Bij mij was het: €0,54 = bedrag dat je overhoudt na de aftrek van Apple
0,79 = 1,0 (100%) - 0,21 (21%) (BTW)
0,67 = 1,0 (100%) - 0,33 (33%) (IB)

Ik doe het inderdaad zakelijk.

De rekensom klopt niet (helemaal). Ik neem aan dat Apple ook nog wat kosten in rekening brengt die van de € 0,89 afgaan maar die zie ik niet terug in de rekensom (of is dat het verschil tussen € 0,89 en € 0,54?). Wat in ieder geval niet klopt is de manier waarop de BTW wordt berekend. De opbrengst (het bedrag dus dat de klant betaald) is € 0,89. Dat is inclusief BTW. Het BTW deel is dan 21/121 van € 0,89 ofwel € 0,17355% (€ 0,15).

In de vergoeding van Apple zit ook BTW. Die kun je als ondernemer weer terugvragen. Je hebt dan wel een factuur van Apple nodig waar (o.a.) de BTW op vermeld staat, maar die zal Apple ongetwijfeld verstrekken.

Ik heb er nog eens over nagedacht en volgens mij klopt het niet.
Volgens mij wordt de 21% juist betaald bij het aankopen, dus dan hoef ik dat als het goed is niet nog een keer te doen en hoef ik dus alleen nog IB af te dragen.
Klopt dit?

[b]EDIT[/b]: zoals SandHaas al zegt zit de 21% BTW al in de €0,89.
Dan hou ik €0,54 dus over na de aftrek van Apple (inclusief BTW).
Echter begrijp ik niet waarom ik het zou terug kunnen vragen, omdat de klant de 21% BTW (of een ander percentage in andere landen) 'aan Apple afdraagt' (wat dan uiteindelijk weer bij de Staat komt natuurlijk).
Hoe bedoel je dit precies?

Lees [url=http://www.startbedrijf.nl/artikel/Belasting]dit [/url] en [url=http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aftrekken/welke_btw_is_aftrekbaar/hoe_werkt_aftrekken_van_btw]dit [/url] eens goed door :wink:

Bedankt voor de links en het is alweer een stuk duidelijker.
Klopt dit dan: voor elke aankoop van €0,89 betaalt Apple aan mijn bedrijf €0,54 (dit is dan belastingvrij).
Vervolgens betaal ik nog IB over €0,54?

Hmmm ja en nee..

Je hebt natuurlijk ook kosten als bedrijf zijnde, die kun je weer opvoeren en dan er weer aftrekken als voorbelasting. Wat er uiteindelijk over blijft maak je over aan onze vrienden van de belasting.

Ik begrijp dat je ook nog andere kosten hebt en de BTW hiervan ook weer kan aftrekken via de voorbelasting, maar het gaat hier nu alleen om de aankoop van een app.
Ik kan hierop toch geen BTW terugvragen en ik hoef toch ook geen BTW te berekenen?
Ik heb geen zin om later problemen te hebben met de Belastingdienst.

Jij bent ondernemer en moet derhalve over jouw omzet BTW afdragen. Dit kan op twee manieren (ik beperk mij nu even tot de app, de rest laat ik buiten beschouwing).

1. Jouw omzet is € 0,89 incl. BTW, jouw 'inkoop' (de provisie die Apple rekent) is € 0,35 incl. BTW. Jij geeft via de aangifte omzetbelasting dan een netto omzet op van € 0,74 waarover je € 0,15 BTW afdraagt. In de provisie van Apple zit ook BTW, deze bedraagt 21/121 van € 0,35 ofwel € 0,06. Dit bedrag breng je in mindering als voorbelasting (vraag 5 op het aangiftebiljet meen ik) zodat je per saldo € € 0,09 aan de belastingdienst betaalt. Jij moet dit bedrag afdragen, niemand anders. Het is immers jouw omzet. Apple draag € 0,06 af, de provisie is namelijk de omzet van Apple.

2. Jij ontvangt van Apple 'slechts' € 0,54. Als je dit bedrag als jouw omzet beschouwd, dan moet jij 21/121 van € 0,54 ofwel 0,09 afdragen. Hierop kun je de voorbelasting van de provisie niet meer in mindering brengen.

Zoals je ziet leiden beide methodes (uiteraard) tot dezelfde afdracht. Jouw netto omzet (dus excl. BTW) bedraagt nu € 0,45 (€ 0,89 -/- € € 0,15 -/- (0,35 -/- €0,06) of € 0,54 -/- € 0,09) en hierover betaal je inkomstenbelasting.

Daarnaast (en nu breid ik het weer uit) kun je (zoals MBPuser ook al schreef) de BTW die je op andere zaken hebt betaald ook in mindering brengen (als voorbelasting, vraag 5) op de af te dragen omzetbelasting. Daarnaast is er ook nog de kleineondernemersregeling (ik begrijp dat jij als eenmanszaak opereert en niet vanuit een B.V.) die wellicht van toepassing is. Als je deze regeling kunt toepassen krijg je een vermindering op de af te dragen omzetbelasting (let wel: op het saldo van de over de omzet verschuldigde belasting en de af te trekken voorbelasting). De BTW die je op basis van deze regeling niet hoeft af te dragen moet je wel bij je inkomen tellen (hierover betaal je dus weer wel inkomstenbelasting).

Leuker kan ik het niet maken :)

Apple betaalt zelf al alle verschuldigde BTW aan de belastingdienst in verschillende landen, waaronder Nederland. Dat staat in Exhibit B van Schedule 2 in de overeenkomst die je met Apple sluit als je zometeen een betaalde iOS developer account hebt.
Het bedrag wat ze naar jou overmaken zit geen BTW op dus hoef je ook geen BTW daarover af te dragen.