Beperking of berekenen internetvolume per computer

Mijn ADSL Plus verbinding wordt gedeeld via een Belkinrouter naar 4 computers (3x Mac, 1x PC). Hierin zit gebruik door 2 studenten die een kot huren in onze woning. Omdat het gebruiksvolume soms ruimschoots overschreden wordt zou ik ofwel het volume per computer willen kunnen beperken, ofwel een soort teller willen waardoor ik tenminste kan zien door welke computer welk volume gebruikt wordt, om zo de kosten op een evenredige manier te kunnen delen. Weet iemand hier een programma / oplossing voor ?

Het kan zeker, ik ken iemand die hetzelfde probleem had. Ik zal hem zo snel mogelijk proberen te bereiken.

Fijn. Ik kijk uit naar zijn reactie.