Bestandsnamen veranderen met een Excel lijst

Iemand een goede oplossing om ±2000 ingescande negatieven te voorzien van verschillende bestandsnaam?
Ik heb nu “scan0001.jpg” t/m “scan2000.jpg”
Het probleem is dat je op een kleinbeeldnegatief soms moeilijk kan zien wat en waar, pas na het scannen wordt dit duidelijk op mijn scherm.
Hierdoor staan de datums van de opnames flink door elkaar, uiteindelijk wil ik de bestanden op (gemaakte) datum kunnen opbergen.
Ik hen inmiddels met behulp van Excel nieuwe bestandsnamen kunnen maken met mijn gegevens over de scans.
Omdat de foto’s vaak in groepen bij elkaar staan valt het maken van database wel mee. Stuk voor stuk hoeft gelukkig niet.
Uiteindelijk heb ik nieuwe bestandsnamen van b.v. “19771123 opening theater 0389.jpg” tot “20100313 sluiting theater 1234.jpg” gemaakt in Excel,
waarbij de laatste vier cijfers het oorspronkelijk scan nummers zijn.

Nu alleen de oude namen vervangen door de nieuwe, gelijk via met Excel kom er ik niet uit en misschien bied Automator ook een mogelijkheid.

Wie? Gidi

Ik zit hier even niet voor mijn Mac, maar als je alle bestanden selecteert en dan op Rename klikt (rechtermuisknop) kun je volgens mij een nieuwe naam ingeven. Dan op enter drukken en dan voegt de Mac zelf een nummertje toe achter de naam. Die nummers beginnen wel bij 1 dus die zullen niet gelijk zijn aan je scannummers.

Rename gaat wel, maar op die manier krijgen ze allemaal de zelfde bestandsnaam met een oplopend nummer.
En rename verwijderd dan ook het oorspronkelijk toegekend nummer van het negatief en dan is ook het originele negatief bijna niet te terug vinden bij 2000 stuks.
In mijn geval wil ik door mij toegekend datum (om op datum te sorteren) zien vooraan en achteraan het scan nummer (om echte negatief terug te vinden) .

Ik zou de Excel exporteren als een CSV bestand en een shell scriptje gebruiken (“Terminal”) om de Renames uit te voeren.

TheBigZ kun je misschien iets uitgebreider zijn met je uitleg. CSV bestand is natuurlijk wel te doen maar dan… ?

Kun je de eerste paar regels in het CSV bestand hier plaatsen?

Heb je in het Excelbestand zowel de huidige bestandsnaam als de naam die het bestand moet krijgen? Dan zou het met een stukje AppleScript eenvoudig moeten kunnen.

jazeker dit zijn de namen die ik meegeef tijdens het scannen:
Kleur vierkant 751.jpg
Kleur vierkant 752.jpg
Kleur vierkant 753.jpg

dit zijn de nieuwe bestandsnamen welke ik kan generen met excel:

1986-12-4 Jur met Opa L, Rotterdam 751.jpg
1985-10-3 Jur met Oma L, Rotterdam 752.jpg
2000-12-4 Jur met Oma L, Rotterdam 753.jpg
met de voorste data kan ik in excel sorteren op datum, deze neemt dan ook gelijk het bijbehorende volgnummer mee.

Ik gebruik Renamer4Mac
Veel mogelijkheden om b.v. renamen met sorteren op datum of tekens vervangen.

Renamer4Mac

Ja, maar heb je in Excel een tabel als deze?

Dan zou dit script als het goed is moeten werken:

[code]tell application “Microsoft Excel”
tell active sheet to set namen to value of used range
end tell

tell application “Finder”
repeat with n from 1 to count of namen
set origineleNaam to item 1 of item n of namen
set nieuweNaam to item 2 of item n of namen
set name of file (“Macintosh HD:Gebruikers:gebruikersnaam:Bureaublad:” & origineleNaam) to nieuweNaam
end repeat
end tell[/code]
Kopieer dit en plak het in de Scripteditor. Verander dan het pad Macintosh HD:Gebruikers:gebruikersnaam:Bureaublad: naar het pad van de map waarin je foto’s staan, waarbij je de notatie moet gebruiken zoals je daar ziet: beginnen met de naam van je harde schijf en een dubbele punt tussen de namen van de mappen. Vergeet ook de dubbele punt aan het einde niet.

Open daarna in Excel je spreadsheet met de bestandsnamen en draai het script door in de Scripteditor op de knop „Voer uit” te klikken.

Belangrijk: Test dit eerst met een kopie van een paar van je foto’s, en probeer het niet gelijk met de hele map. Voor de veiligheid maak je het beste een kopie van de map met je foto’s en werk je altijd alleen maar met die kopie. Gaat het mis, dan gooi je de kopie weg, maak je een nieuwe, en probeer je het met die kopie opnieuw (na het maken van de nodige aanpassingen aan het script en/of de spreadsheet).

Jakko, ziet er veel belovend uit, zodra ik tijd heb ga ik er mee aan de slag.
Enigste detail is dat tussen A en B nog wat sorteer velden zitten zoals; datum opname, wie en waar.
Weekend voor de deur dus tijd om er verder mee door te gaan.

Dan heb je twee opties: of je sleept de kolom met de nieuwe bestandsnamen zodat hij kolom B wordt, of je verandert het script door in de regel

set nieuweNaam to item 2 of item n of namen

de 2 aan te passen (kolom A = 1, kolom B = 2, enz.).