Beveiligingsvragen iOS

Mijn vrouw wil, na lange tijd, weer eens wat downloaden in de App store op haar iPad.

Nu krijgt ze de melding dat er 3 vragen moeten worden ingevuld, ter beveiliging. Ze drukt op OK, waarna er niks meer gebeurt. Ik heb op appleid.apple.com al gekeken, maar daar kun je geen 3 vragen instellen.

Hoe krijg je dit ook alweer voor elkaar?