Blitzmax voor OSX is uit

Eindelijk is Blitzmax 1.0 voor OSX verschenen. Voor degenen die onbekend zijn met Blitzmax, dit is een ontwikkelomgeving met maar één doel: spelletjes creëeren, maar hier is het dan ook erg geschikt voor. Het is eenvoudig te leren maar toch erg flexibel en het is bovenal verbazingwekkend snel. Het "neefje" van Blitzmax: Blitz3D is een begrip in de PC wereld. Ik heb de 30 dagen demo van Blitzmax gedownload en de samples zien er razendsnel uit. Voor wie ook eens een spel wil programmeren kijk op: [url]www.blitzbasic.com[/url]

Veel plezier.

Cool! In welke taal programmeer je dan? C++ I hope?

De taal is Basic maar niet de BASIC die veel mensen hebben leren haten. Blitzmax Basic is een keurige object georienteerde taal die meer op Java lijkt dan BASIC. Onderstaande Blitzmax voorbeeld is m.i. goed vergelijkbaar met de definitie van een class in Java

[code:1:6c87649bc2]Type star
Field x:Double, y:Double, z:Double, angl:Double, anglv:Double, zv:Double

Function createStar:star()
	Local myStar:star = New star
	myStar.x = Rnd(-240,240)
	myStar.y = Rnd(-240,240)
	myStar.z = 100
	myStar.angl = Rnd(0,360)
	myStar.anglv = Rnd(-5,5)
	myStar.zv = Rnd(0.5,2)
	Return myStar
End Function

Method moveStar()
	z :- zv
	Local myx = x / z *100
	Local myy = y / z *100

	If myx < -240 Or myx > 240 Or myy < -240 Or myx > 240 Or z < 1
		x = Rnd(-240,240)
		y = Rnd(-240,240)
		z = 100
		angl = Rnd(0,360)
		anglv = Rnd(-5,5)
		zv = Rnd(0.5,3)
	End If

	angl = angl + anglv
End Method

Method drawStar()
	Local myx = x / z *100
	Local myy = y / z *100

	Local cols = 255*(100-z)/100

	SetColor(cols,cols,cols)
	Plot myx+400 , myy+240

End Method

End Type
[/code:1:6c87649bc2]

(voorbeeld is uit een van de met Blitzmax geleverde samples)