BoxPlot Pages

Beste Mensen,

Kan je in Pages ook een Boxplot maken ? En zo ja, hoe ? Heb dit namelijk nodig voor school.

Alvast Bedankt ! :smiley:

Je kan het wel met excel of misschien ook wel numbers.

http://www.coventry.ac.uk/ec/~nhunt/boxplot.htm