Browser detectie script

Ik wil nl. het verschil tussen ie Mac en ie PC opvangen. Wie heeft voor mij een script zodat ik andere CSS kan laden als het Mac of PC is?

http://www.dithered.com/css_filters/html_only/conditional_comments_ie.html

Als het je gaat om het besturingssysteem i.p.v. de browser, dan kom je denk ik bij Javascript uit. Met navigator.platform kun je opvragen onder welk OS de browser draait (eigenlijk voor welk systeem de browser gecompileerd is), en via wat if () statements kun je daar dan weer wat mee doen. Andere handige dingen die hier van pas zouden kunnen komen zijn navigator.appName, navigator.appVersion en navigator.userAgent.

Als voorbeeld:

[code:1:fdc55cfa5e]<html>
<head><title>navigator testje</title></head>
<body>
<script type="text/javascript">
document.writeln("<p>appCodeName: " + navigator.appCodeName)
document.writeln("<br>appName: " + navigator.appName)
document.writeln("<br>appVersion: " + navigator.appVersion)
document.writeln("<br>language: " + navigator.language)
document.writeln("<br>platform: " + navigator.platform)
document.writeln("<br>userAgent: " + navigator.userAgent + "</p>")
</script>
</body></html>[/code:1:fdc55cfa5e]