chown vragen betreffende cron backup

Hallo,

Ik ben volop bezig shellscripts aan het maken die m’n backups moeten automatiseren.
Nu werk ik niet vanaf scratch, ik baseer me op het script die CCC genereert als je een job scheduled.

Daarin zie je ondermeer het volgende (bij mij toch)

[code:1:faefb2dc68]

/usr/sbin/chown root:wheel /Volumes
/usr/sbin/chown root:admin / ‘/Volumes/System Backup’/
/bin/chmod 1775 / ‘/Volumes/System Backup’/
/bin/chmod 1777 /Volumes
/usr/sbin/vsdbutil -a ‘/Volumes/System Backup’/
/usr/sbin/diskutil repairPermissions /
echo Copying ‘Macintosh HD’ to ‘’’‘System Backup’’’’
/bin/rm -rf ‘/Volumes/System Backup’/.DRM_Home
/usr/bin/ditto -rsrcFork /’.DRM_Home’ ‘/Volumes/System Backup’/’.DRM_Home’
[/code:1:faefb2dc68]

Hierbij heb ik de volgende vragen:

Dit script wordt uitgevoerd door een cron die ik terugvind in /etc/crontab, daar staan ondermeer ook de periodic scripts van os x zelf. Hier kan ik idd ook crons toevoegen, maar dit kan ik ook door crontab -e te doen. Wat is het verschil tussen beide? Is deze laatste op root-niveau, en de eerste (etc/crontab) op user-niveau?

M’n volgende vraag sluit allicht aan bij het bovenstaande :

In de code zie je die eerste chown en chmod regels. Waarom zijn deze uberhaupt nodig? Als ik diezelfde code toevoeg in een script onder crontab -e lukt het script niet meer. Is dit omdat ik dan dit niet meer nodig heb of zo? Kortom, die chown en chmod toestanden, wat doen die juist, en hebben die enige invloed op het backup proces zelf, of is dit zoals ik denk enkel maar nodig om de nodige permissies te hebben over de benodigde volumes?

Als laatste, waar plaats ik volgens jullie best mijn scripts, onder crontab -e, of onder etc/crontab, of maakt dat geen verschil?

Ik zal alvast in de loop van m’n werken nog wat vraagjes hebben, dus die zal ik allicht hier stellen (maar zal eerst zoeken in dit forum natuurlijk)

Alvast bedankt,
Klaus

chown zet in dit geval de eigenaar als root

chmod zet de permissies goed

heel belangrijk omdat na een clean install niet meer bepaals kan worden wie de eingenaar was/is… de root kan iedereen zijn (via su) en bestaat altijd

en uw crontab kun je ook aanpasse via cronnix (dit is een GUI voor de crontab)

Bedankt,

Ik had die vraag van chown en chmod wat verkeerd uitgedrukt, ik weet op zich wel wat ze doen, maar die wheel en admin na root: begrijp ik niet volledig. Is dat omdat die cron uitgevoerd wordt op user-niveau? Allicht wel zeker.

mvgr, Klaus