Conectie Contribute .MAC

Hallo, ik heb de trial versie van contribute gedownload en probeer een connection te maken met mijn .Mac account. bij het opstarten wordt wel gevraagd of ik een connection tot stand wil brengen, maar het lukt niet om een connectie tot stand te brengen. Er wordt een foutmelding gegevev waarin word gemeld :" Please verify your . Mac settings in the system preferences".

Wie weet wat ik moet doen om wel een connection tot stand te brengen.?

Danim :apple:

De vraag is dus of je in je Systeemvoorkeuren het paneel .Mac hebt ingevuld met je gegevens. Als je dat al hebt gedaan, weet ik het verder niet.