CPU-gebruik limiteren

Ik gebruik een Classic-programma dat als ik het aanzet ervoor zorgt dat de Classic-omgeving zeer veel CPU-power gaat gebruiken (lees: >80% voor TruBlueEnvironme in Activity Monitor), met als gevolg onderprestatie van de andere openstaande programma's. Ik weet zeker dat het Classic-programma in kwestie zoveel rekenkracht niet nodig heeft.

Is het mogelijk het CPU-gebruik van een programma of eventueel van de volledige Classic-omgeving te limiteren en zo ja, hoe?

[url=http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/13366&vid=84789]Process wizard[/url] misschien wat voor je?

Als je in OS9 zelf werkt zou ik het niet weten.

Als je in Mac OS X werkt en OS 9 emuleert dan moet OS X heel het programma emuleren en dat vraagt veel van het CPU.

classic is emulatie dus een unix proces dus via nice te beinvloeden , process wizard is een UI voor het nice commando

nice is een unix commando waarmee je prioriteiten van processen kunt beinvloeden

[quote:9250ef124c]Als je in Mac OS X werkt en OS 9 emuleert dan moet OS X heel het programma emuleren en dat vraagt veel van het CPU.[/quote:9250ef124c] Ik gebruik inderdaad OS X (Tiger). Is 80-90% CPU (van een G3 700) normaal voor het emuleren van een simpel programma om tekst weer te geven en daar in te zoeken? Als ik dat programma uitzet maar ervoor in de plaats verschillende bij OS 9 meegeleverde programma's opstart, en ook nog Sherlock laat zoeken, blijft het allemaal onder de 20%.

[quote:9250ef124c]Process wizard misschien wat voor je?[/quote:9250ef124c]
Geïnstalleerd, maar de Classic-applicatie waar het om gaat, staat er niet bij. Onder “Other user processes” vind ik wel “Classic Environment”, maar als ik de slider daarvan helemaal naar links doe (dus laagste prioriteit geef), verandert er niets aan het CPU-gebruik van Classic.

Ik geef eerlijk toe dat ik het ook wel eens geprobeerd heb .....zonder al te veel succes. De classic enviroment is idd wat je moet gaan sliden...

Als je de prioriteit van Classic aanpast met nice oid dan betekent dat alleen dat andere processen voorrang krijgen. Als andere processen de CPU niet nodig hebben zal Classic dus net zo veel krijgen als eerst.

[quote:9a89882019]Als je de prioriteit van Classic aanpast met nice oid dan betekent dat alleen dat andere processen voorrang krijgen. Als andere processen de CPU niet nodig hebben zal Classic dus net zo veel krijgen als eerst.[/quote:9a89882019] Klopt. Maar het is in mijn geval niet zo dat Classic zoveel rekenkracht krijgt omdat andere programma's het niet nodig hebben. Bijvoorbeeld het eenvoudige TextEdit gaat al sloom werken als ik het Classic-programma (en dus de Classic-omgeving) opstart. TextEdit heeft dus meer % CPU nodig, maar Classic staat die niet af. Ook niet na [code:1:9a89882019]sudo renice 500 739[/code:1:9a89882019] waar 739 = pid id van Classic Environment en 500 = een willekeurig hoog getal (dus lage prioriteit); dit klopt toch?

Bovendien vermoed ik dat het Classic-programma helemaal niet zoveel rekenkracht nodig heeft als waar het beslag op legt. Zie de vergelijking met andere OS 9-applicaties in mijn vorige post.