crash report

Hey allen,

Ik merk de laatste tijd dat mijn mac constant een hoge cpu heeft. Na wat graagwerk heb ik gevonden dat de calendar een probleem gaf. Met wat trucs heb ik deze weer onder controle gekregen.

Mijn MAIL.app geeft nog wel geregeld problemen en ben verder gaan graven. Ik heb de CONSOLE geopend en zie dat er veel crash reports worden gemaakt.
Een van de reports die veel voorkomt is StarAgent

Tot daar ben ik gekomen want analyseren welk programma het probleem nou daadwerkelijk geeft is mij een raadsel.

Kan iemand mij wat hits geven?

Het enige dat ik kan bedenken is de Mail-plugin 'DockStar'. Gebruik je die of heb je die ooit gebruikt?

Hi IGBA, bedankt voor je reactie. Leuke mail plugin trouwens. Ik kende m niet. Dus nee heb m ook nooit gebruikt.

Ik heb gekeken in de ~library/mail/bundles maar deze is leeg.

Vreemde zaak.

Net ook een nieuwe gebruiker onder osx aangemaakt en ingelogd. Deze heeft geen enkel probleem. Om nu alles opnieuw in te stellen is behoorlijk wat werk dus repareren zou het beste zijn.

Ik heb hier een van de crashreports die constant gemaakt wordt genaamd: StarAgent_2012-12-22_131234_Stefan-MBP.crash

[code]
Process: StartAgent [10114]
Path: /Applications/Calendar Plus.app/Contents/Library/LoginItems/StartAgent.app/Contents/MacOS/StartAgent
Identifier: StartAgent
Version: 1.2 (1.2)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: launchd [131]
User ID: 501

Date/Time: 2012-12-22 13:12:34.526 +0100
OS Version: Mac OS X 10.8.2 (12C60)
Report Version: 10

Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread

Exception Type: EXC_BAD_INSTRUCTION (SIGILL)
Exception Codes: 0x0000000000000001, 0x0000000000000000

Application Specific Information:
XPC domain creation failed: Process is not in an inherited sandbox.

Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libxpc.dylib 0x000000010424a24a _xpc_runtime_init_once + 1077
1 libdispatch.dylib 0x0000000103fb60b6 _dispatch_client_callout + 8
2 libdispatch.dylib 0x0000000103fb6041 dispatch_once_f + 50
3 libxpc.dylib 0x0000000104241919 _xpc_runtime_set_domain + 190
4 libxpc.dylib 0x0000000104240e90 _libxpc_initializer + 430
5 libSystem.B.dylib 0x00000001006c3b2d libSystem_initializer + 172
6 dyld 0x00007fff64d72378 ImageLoaderMachO::doModInitFunctions(ImageLoader::LinkContext const&) + 236
7 dyld 0x00007fff64d72762 ImageLoaderMachO::doInitialization(ImageLoader::LinkContext const&) + 46
8 dyld 0x00007fff64d6f06e ImageLoader::recursiveInitialization(ImageLoader::LinkContext const&, unsigned int, ImageLoader::InitializerTimingList&) + 380
9 dyld 0x00007fff64d6efc4 ImageLoader::recursiveInitialization(ImageLoader::LinkContext const&, unsigned int, ImageLoader::InitializerTimingList&) + 210
10 dyld 0x00007fff64d6efc4 ImageLoader::recursiveInitialization(ImageLoader::LinkContext const&, unsigned int, ImageLoader::InitializerTimingList&) + 210
11 dyld 0x00007fff64d6efc4 ImageLoader::recursiveInitialization(ImageLoader::LinkContext const&, unsigned int, ImageLoader::InitializerTimingList&) + 210
12 dyld 0x00007fff64d6efc4 ImageLoader::recursiveInitialization(ImageLoader::LinkContext const&, unsigned int, ImageLoader::InitializerTimingList&) + 210
13 dyld 0x00007fff64d6efc4 ImageLoader::recursiveInitialization(ImageLoader::LinkContext const&, unsigned int, ImageLoader::InitializerTimingList&) + 210
14 dyld 0x00007fff64d6efc4 ImageLoader::recursiveInitialization(ImageLoader::LinkContext const&, unsigned int, ImageLoader::InitializerTimingList&) + 210
15 dyld 0x00007fff64d6eeba ImageLoader::runInitializers(ImageLoader::LinkContext const&, ImageLoader::InitializerTimingList&) + 54
16 dyld 0x00007fff64d60fc0 dyld::initializeMainExecutable() + 207
17 dyld 0x00007fff64d64b04 dyld::_main(macho_header const*, unsigned long, int, char const**, char const**, char const**, unsigned long*) + 3060
18 dyld 0x00007fff64d60397 dyldbootstrap::start(macho_header const*, int, char const**, long, macho_header const*, unsigned long*) + 761
19 dyld 0x00007fff64d6005e _dyld_start + 54

Thread 0 crashed with X86 Thread State (64-bit):
rax: 0x0000000000000043 rbx: 0x0000000107d0f9e0 rcx: 0x0d309af1d62e4ed6 rdx: 0x0000000000000027
rdi: 0x0000000000000000 rsi: 0x00007fff5fbfcff8 rbp: 0x00007fff5fbfe350 rsp: 0x00007fff5fbfd4b0
r8: 0x00007fff5fbfd480 r9: 0x0000000107d0fad0 r10: 0x000000010410ca10 r11: 0x00007fff5fbfd69c
r12: 0x00007fff5fbfd680 r13: 0x00007fff5fbfd4cc r14: 0x0000000000000001 r15: 0x0000000107d0fad0
rip: 0x000000010424a24a rfl: 0x0000000000010206 cr2: 0x00000001040a0218
Logical CPU: 1

Binary Images:
0x100000000 - 0x100003ff7 +com.qbix.calendarprostart (1.2 - 1.2) <0530C587-AB87-387E-A655-764EF8728E85> /Applications/Calendar Plus.app/Contents/Library/LoginItems/StartAgent.app/Contents/MacOS/StartAgent
0x10000a000 - 0x10000afff com.apple.Cocoa (6.7 - 19) <1F77945C-F37A-3171-B22E-F7AB0FCBB4D4> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
0x10000d000 - 0x100369fff com.apple.Foundation (6.8 - 945.11) <A5D41956-A354-3ACC-9355-BE200072223B> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
0x10058a000 - 0x1006a292f libobjc.A.dylib (532.2) <90D31928-F48D-3E37-874F-220A51FD9E37> /usr/lib/libobjc.A.dylib
0x1006c2000 - 0x1006c3ff7 libSystem.B.dylib (169.3) <365477AB-D641-389D-B8F4-A1FAE9657EEE> /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x1006ca000 - 0x1008b3fff com.apple.CoreFoundation (6.8 - 744.12) <EF002794-DAEF-31C6-866C-E3E3AC387A9F> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x100a11000 - 0x10163eff7 com.apple.AppKit (6.8 - 1187.34) <1FF64844-EB62-3F96-AED7-6525B7CCEC23> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
0x101d33000 - 0x101f68ff7 com.apple.CoreData (106.1 - 407.7) <24E0A6B4-9ECA-3D12-B26A-72B9DCF09768> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
0x102069000 - 0x1020acfff com.apple.RemoteViewServices (2.0 - 80.5) <F3A897C9-A277-3B56-8FB3-2BC2C10C33BF> /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteViewServices.framework/Versions/A/RemoteViewServices
0x1020e4000 - 0x1020e4fff com.apple.ApplicationServices (45 - 45) <A3ABF20B-ED3A-32B5-830E-B37831A45A80> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
0x1020e7000 - 0x102238fff com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox (1.8 - 1.8) <833DA682-A3C1-39E7-AEC3-9EDC734DE2A9> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
0x1022c2000 - 0x1022c2ffd com.apple.audio.units.AudioUnit (1.8 - 1.8) <29E2C990-3617-3FA2-BDD7-DB7DF493E443> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
0x1022c8000 - 0x102335fff com.apple.datadetectorscore (4.0 - 269.1) <C94C372B-3821-3A46-A8C2-091AB1CFF7F4> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCore
0x10236f000 - 0x10248ffff com.apple.desktopservices (1.7.2 - 1.7.2) <CDE8C2C2-C505-31B0-8C61-E40E4EA364A5> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
0x102501000 - 0x102831ff7 com.apple.HIToolbox (2.0 - 625) <317F75F7-4B0F-35F5-89A7-F20BA60AC944> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
0x102986000 - 0x102b34fff com.apple.QuartzCore (1.8 - 304.0) <BDC66714-F60C-386D-A773-F897D1E87AB6> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
0x102bec000 - 0x102ebcfff com.apple.security (7.0 - 55179.1) <639641EF-8156-3190-890C-1053658E044A> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
0x102ff0000 - 0x102ffafff com.apple.speech.recognition.framework (4.1.5 - 4.1.5) <D803919C-3102-3515-A178-61E9C86C46A1> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
0x103004000 - 0x103050ff7 libauto.dylib (185.1) <73CDC482-16E3-3FC7-9BB4-FBA2DA44DBC2> /usr/lib/libauto.dylib
0x103067000 - 0x103267fff libicucore.A.dylib (491.11.1) <CC318A27-878A-38CE-9292-1B98353FA9C7> /usr/lib/libicucore.A.dylib
0x103308000 - 0x103405ff7 libxml2.2.dylib (22.3) <47B09CB2-C636-3024-8B55-6040F7829B4C> /usr/lib/libxml2.2.dylib
0x10343a000 - 0x10344cff7 libz.1.dylib (43) <2A1551E8-A272-3DE5-B692-955974FE1416> /usr/lib/libz.1.dylib
0x103452000 - 0x103517ff7 com.apple.coreui (2.0 - 181.1) <83D2C92D-6842-3C9D-9289-39D5B4554C3A> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
0x10358d000 - 0x1035eafff com.apple.audio.CoreAudio (4.1.0 - 4.1.0) <B3198BD6-EA1D-3E5E-ADD4-37D8E6B72678> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
0x10360f000 - 0x103615fff com.apple.DiskArbitration (2.5.1 - 2.5.1) <F7DAF7CC-5893-3F06-9168-3B0192B66D15> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
0x10361f000 - 0x103620fff liblangid.dylib (116) <864C409D-D56B-383E-9B44-A435A47F2346> /usr/lib/liblangid.dylib
0x103624000 - 0x10363afff com.apple.MultitouchSupport.framework (235.28 - 235.28) <BD78B16E-9B5A-3E07-93B4-13AD1A538CAC> /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport
0x103649000 - 0x1036b6ff7 com.apple.framework.IOKit (2.0 - 755.18.10) <142E19DD-1C8D-3D61-ABC8-83994A73279F> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x1036e5000 - 0x1036e6fff libDiagnosticMessagesClient.dylib (8) <8548E0DC-0D2F-30B6-B045-FE8A038E76D8> /usr/lib/libDiagnosticMessagesClient.dylib
0x1036eb000 - 0x1036ebfff com.apple.CoreServices (57 - 57) <9DD44CB0-C644-35C3-8F57-0B41B3EC147D> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
0x1036ef000 - 0x103716ff7 com.apple.PerformanceAnalysis (1.16 - 16) <E4888388-F41B-313E-9CBB-5807D077BDA9> /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/PerformanceAnalysis
0x103735000 - 0x10374cfff com.apple.GenerationalStorage (1.1 - 132.2) <3F5C87BD-D866-3732-8CB9-D23ED9784D6E> /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/GenerationalStorage
0x103756000 - 0x103765ff7 com.apple.opengl (1.8.6 - 1.8.6) <720CC06C-0D01-37AE-BB3D-D7F0242B262A> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
0x10376e000 - 0x103840ff7 com.apple.CoreText (260.0 - 275.16) <5BFC1D67-6A6F-38BC-9D90-9C712684EDAC> /System/Library/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
0x1038a0000 - 0x1039b9ff7 com.apple.ImageIO.framework (3.2.0 - 845) <553B9828-A7D9-3AE4-A214-1C33417545FD> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
0x103a17000 - 0x103af1ff7 com.apple.backup.framework (1.4.1 - 1.4.1) <A3CFCA9E-717C-302D-821B-16FD35E6673F> /System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup
0x103b74000 - 0x103ce8fff com.apple.CFNetwork (596.2.3 - 596.2.3) <6A16C2BD-1035-30F9-AE96-D9E3BB54A976> /System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
0x103da7000 - 0x103df8ff7 com.apple.SystemConfiguration (1.12.2 - 1.12.2) <E095637C-457F-3D8F-AE32-A032F9D5A46C> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
0x103e27000 - 0x103e48ff7 libCRFSuite.dylib (33) <736ABE58-8DED-3289-A042-C25AF7AE5B23> /usr/lib/libCRFSuite.dylib
0x103e53000 - 0x103e57ff7 com.apple.TCC (1.0 - 1) <F2F3B753-FC73-3543-8BBE-859FDBB4D6A6> /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Versions/A/TCC
0x103e5d000 - 0x103ec5ff7 libc++.1.dylib (65.1) <20E31B90-19B9-3C2A-A9EB-474E08F9FE05> /usr/lib/libc++.1.dylib
0x103f1e000 - 0x103f43ff7 libc++abi.dylib (24.4) <E7BD9363-1D25-3551-A68A-2E2FF6ABECD7> /usr/lib/libc++abi.dylib
0x103f74000 - 0x103f79fff libcache.dylib (57) <65187C6E-3FBF-3EB8-A1AA-389445E2984D> /usr/lib/system/libcache.dylib
0x103f7e000 - 0x103f8cfff libcommonCrypto.dylib (60026) <2D6537F5-1B5E-305C-A1CF-D1FA80CA3939> /usr/lib/system/libcommonCrypto.dylib
0x103f99000 - 0x103f9efff libcompiler_rt.dylib (30) <08F8731D-5961-39F1-AD00-4590321D24A9> /usr/lib/system/libcompiler_rt.dylib
0x103fa6000 - 0x103fadfff libcopyfile.dylib (89) <876573D0-E907-3566-A108-577EAD1B6182> /usr/lib/system/libcopyfile.dylib
0x103fb4000 - 0x103fc9ff7 libdispatch.dylib (228.23) <D26996BF-FC57-39EB-8829-F63585561E09> /usr/lib/system/libdispatch.dylib
0x103fde000 - 0x103fdfff7 libdnsinfo.dylib (453.18) <E7595861-ECF9-336E-9901-BED2620FAA80> /usr/lib/system/libdnsinfo.dylib
0x103fe4000 - 0x103fe7ff7 libdyld.dylib (210.2.3) <F59367C9-C110-382B-A695-9035A6DD387E> /usr/lib/system/libdyld.dylib
0x103fee000 - 0x103feefff libkeymgr.dylib (25) <CC9E3394-BE16-397F-926B-E579B60EE429> /usr/lib/system/libkeymgr.dylib
0x103ff2000 - 0x103ffafff liblaunch.dylib (442.26.2) <2F71CAF8-6524-329E-AC56-C506658B4C0C> /usr/lib/system/liblaunch.dylib
0x104002000 - 0x104008fff libmacho.dylib (829) <BF332AD9-E89F-387E-92A4-6E1AB74BD4D9> /usr/lib/system/libmacho.dylib
0x10400d000 - 0x10400ffff libquarantine.dylib (52) <4BE2E642-A14F-340A-B482-5BD2AEFD9C24> /usr/lib/system/libquarantine.dylib
0x104014000 - 0x104015ff7 libremovefile.dylib (23.1) <DBBFAF35-AC78-3856-92F6-6E4FD9DF14A2> /usr/lib/system/libremovefile.dylib
0x10401b000 - 0x10401cfff libsystem_blocks.dylib (59) <D92DCBC3-541C-37BD-AADE-ACC75A0C59C8> /usr/lib/system/libsystem_blocks.dylib
0x104021000 - 0x1040edfe7 libsystem_c.dylib (825.25) <8CBCF9B9-EBB7-365E-A3FF-2F3850763C6B> /usr/lib/system/libsystem_c.dylib
0x104130000 - 0x104138ff7 libsystem_dnssd.dylib (379.32.1) <62AA0B84-188A-348B-8F9E-3E2DB08DB93C> /usr/lib/system/libsystem_dnssd.dylib
0x10413e000 - 0x104174fff libsystem_info.dylib (406.17) <4FFCA242-7F04-365F-87A6-D4EFB89503C1> /usr/lib/system/libsystem_info.dylib
0x10418c000 - 0x1041a7ff7 libsystem_kernel.dylib (2050.18.24) <C0535565-35D1-31A7-A744-63D9F10F12A4> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
0x1041b9000 - 0x1041e7ff7 libsystem_m.dylib (3022.6) <B434BE5C-25AB-3EBD-BAA7-5304B34E3441> /usr/lib/system/libsystem_m.dylib
0x1041f2000 - 0x104200ff7 libsystem_network.dylib (77.10) <0D99F24E-56FE-380F-B81B-4A4C630EE587> /usr/lib/system/libsystem_network.dylib
0x10420d000 - 0x104218fff libsystem_notify.dylib (98.5) <C49275CC-835A-3207-AFBA-8C01374927B6> /usr/lib/system/libsystem_notify.dylib
0x104221000 - 0x104222ff7 libsystem_sandbox.dylib (220) <3C3B03CF-C525-3CB3-8557-62E91B93AC95> /usr/lib/system/libsystem_sandbox.dylib
0x104227000 - 0x104229ff7 libunc.dylib (25) <92805328-CD36-34FF-9436-571AB0485072> /usr/lib/system/libunc.dylib
0x10422f000 - 0x104235ff7 libunwind.dylib (35.1) <21703D36-2DAB-3D8B-8442-EAAB23C060D3> /usr/lib/system/libunwind.dylib
0x10423c000 - 0x10425eff7 libxpc.dylib (140.41) <FAC04D8B-680E-325F-8F0C-DD69859D0E01> /usr/lib/system/libxpc.dylib
0x104276000 - 0x1042c5ff7 libcorecrypto.dylib (106.2) <CE0C29A3-C420-339B-ADAA-52F4683233CC> /usr/lib/system/libcorecrypto.dylib
0x1042d3000 - 0x10433cfff libstdc++.6.dylib (56) <EAA2B53E-EADE-39CF-A0EF-FB9D4940672A> /usr/lib/libstdc++.6.dylib
0x1043a1000 - 0x1043b4ff7 libbsm.0.dylib (32) <F497D3CE-40D9-3551-84B4-3D5E39600737> /usr/lib/libbsm.0.dylib
0x1043bd000 - 0x1044bafff libsqlite3.dylib (138.1) <ADE9CB98-D77D-300C-A32A-556B7440769F> /usr/lib/libsqlite3.dylib
0x1044d0000 - 0x1044dfff7 libxar.1.dylib (105) <370ED355-E516-311E-BAFD-D80633A84BE1> /usr/lib/libxar.1.dylib
0x1044e8000 - 0x1044ecfff libpam.2.dylib (20) <C8F45864-5B58-3237-87E1-2C258A1D73B8> /usr/lib/libpam.2.dylib
0x1044f1000 - 0x1044f1fff libOpenScriptingUtil.dylib (148.2) <B8061D13-C1B2-38D5-A723-9A98D64E67AC> /usr/lib/libOpenScriptingUtil.dylib
0x1044f5000 - 0x104502fff libbz2.1.0.dylib (29) <CE9785E8-B535-3504-B392-82F0064D9AF2> /usr/lib/libbz2.1.0.dylib
0x104508000 - 0x10481fff7 com.apple.CoreServices.CarbonCore (1037.3 - 1037.3) <DF7CABCA-F2CB-345B-8EFF-F0F4E937B7FF> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
0x104899000 - 0x10491afff com.apple.Metadata (10.7.0 - 707.3) <A45D75C1-B311-39F0-AF4A-63FCCC098C1D> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
0x104970000 - 0x104a16ff7 com.apple.CoreServices.OSServices (557.4 - 557.4) <841878A8-6F3E-300D-8F01-444B3CC1F41D> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
0x104a76000 - 0x104b03ff7 com.apple.SearchKit (1.4.0 - 1.4.0) <C7F43889-F8BF-3CB9-AD66-11AEFCBCEDE7> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
0x104b48000 - 0x104ba5ff7 com.apple.AE (645.3 - 645.3) <FF867ACA-8628-3E5A-8FA0-AF429B42C5D7> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
0x104bce000 - 0x104c7ffff com.apple.LaunchServices (539.7 - 539.7) <DA7C602E-5E01-31B8-925D-B45360CA089F> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
0x104cd2000 - 0x104d03ff7 com.apple.DictionaryServices (1.2 - 184.4) <054F2D6F-9CFF-3EF1-9778-25C551B616C1> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
0x104d26000 - 0x104d2dfff com.apple.NetFS (5.0 - 4.0) <82E24B9A-7742-3DA3-9E99-ED267D98C05E> /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS
0x104d34000 - 0x104d42ff7 libkxld.dylib (2050.18.24) <7027CE49-007D-3553-8FFA-3E3B428B2316> /usr/lib/system/libkxld.dylib
0x104d47000 - 0x104d54ff7 com.apple.NetAuth (4.0 - 4.0) <F5BC7D7D-AF28-3C83-A674-DADA48FF7810> /System/Library/PrivateFrameworks/NetAuth.framework/Versions/A/NetAuth
0x104d60000 - 0x104d77fff com.apple.CFOpenDirectory (10.8 - 151.10) <FFBBA538-00B5-334E-BA5B-C8AD6CDCDA14> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory
0x104d92000 - 0x104dbdfff libxslt.1.dylib (11.3) <441776B8-9130-3893-956F-39C85FFA644F> /usr/lib/libxslt.1.dylib
0x104dca000 - 0x104df1fff com.apple.framework.familycontrols (4.1 - 410) <AE49B2AB-7D2B-3D52-8E21-60EBEA1A38E6> /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyControls.framework/Versions/A/FamilyControls
0x104e0b000 - 0x104ea9ff7 com.apple.ink.framework (10.8.2 - 150) <84B9825C-3822-375F-BE58-A753444FBDE2> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
0x104edc000 - 0x10586cc67 com.apple.CoreGraphics (1.600.0 - 324.6) <DCC70C6E-AB6D-3457-A823-7569CB29B107> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
0x105974000 - 0x1059f4ff7 com.apple.ApplicationServices.ATS (332 - 341.1) <BD83B039-AB25-3E3E-9975-A67DAE66988B> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
0x105a20000 - 0x105addff7 com.apple.ColorSync (4.8.0 - 4.8.0) <6CE333AE-EDDB-3768-9598-9DB38041DC55> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
0x105b22000 - 0x105b78fff com.apple.HIServices (1.20 - 417) <A1129272-FEC8-350B-BA26-5A97F23C413D> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
0x105bab000 - 0x105bbeff7 com.apple.LangAnalysis (1.7.0 - 1.7.0) <2F2694E9-A7BC-33C7-B4CF-8EC907DF0FEB> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
0x105bcc000 - 0x105c26fff com.apple.print.framework.PrintCore (8.1 - 387.1) <1FA17B75-33E6-35BD-9198-35F92E37B248> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
0x105c53000 - 0x105c92ff7 com.apple.QD (3.42 - 285) <8DF36FCA-C06B-30F4-A631-7BE2FF7E56D1> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
0x105cab000 - 0x105cbffff com.apple.speech.synthesis.framework (4.1.12 - 4.1.12) <94EDF2AB-809C-3D15-BED5-7AD45B2A7C16> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
0x105cd2000 - 0x105cd6fff com.apple.IOSurface (86.0.3 - 86.0.3) <C121DE83-ED12-3DC1-BDB3-4FCB29AB0571> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
0x105cdf000 - 0x105cdffff com.apple.Accelerate (1.8 - Accelerate 1.8) <6AD48543-0864-3D40-80CE-01F184F24B45> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
0x105ce2000 - 0x105dedfff libFontParser.dylib (84.5) <617A7D30-C7BC-39FC-A1FE-59367B4A5719> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib
0x105e50000 - 0x105e9fff7 libFontRegistry.dylib (100) <2E03D7DA-9B8F-31BB-8FB5-3D3B6272127F> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib
0x105ec6000 - 0x106061fef com.apple.vImage (6.0 - 6.0) <FAE13169-295A-33A5-8E6B-7C2CC1407FA7> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
0x106082000 - 0x106082fff com.apple.Accelerate.vecLib (3.8 - vecLib 3.8) <B5A18EE8-DF81-38DD-ACAF-7076B2A26225> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x106085000 - 0x1060edfff libvDSP.dylib (380.6) <CD4C5EEB-9E63-30C4-8103-7A5EAEA0BE60> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
0x1060f6000 - 0x106190fff libvMisc.dylib (380.6) <714336EA-1C0E-3735-B31C-19DFDAAF6221> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
0x10619b000 - 0x106592fff libLAPACK.dylib (1073.4) <D632EC8B-2BA0-3853-800A-20DA00A1091C> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
0x1065f5000 - 0x10677bfff libBLAS.dylib (1073.4) <C102C0F6-8CB6-3B49-BA6B-2EB61F0B2784> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
0x1067a9000 - 0x1067d1fff libJPEG.dylib (845) <A32618D7-FB91-3EE2-A105-5407B2F3F8D8> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
0x1067d9000 - 0x10682eff7 libTIFF.dylib (845) <ADCB4683-69EB-318B-8BE7-5FDF38BCADAF> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
0x10683b000 - 0x10685bfff libPng.dylib (845) <C3CDD2B4-3CB0-3F6D-8411-DAAF267E952B> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
0x106864000 - 0x106868fff libGIF.dylib (845) <2690CE83-E934-3EF8-A30A-996EDADCE3E4> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
0x10686d000 - 0x10696ffff libJP2.dylib (845) <405CAF25-0AA5-3C6B-A4A6-94471A1EDD2F> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
0x10699a000 - 0x10699dfff libRadiance.dylib (845) <E8956A35-494E-3014-8B86-362D32576116> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
0x1069a1000 - 0x1069e5fff libcups.2.dylib (327) <9B3F3321-D2BC-3195-BF20-4008FC52A390> /usr/lib/libcups.2.dylib
0x1069f8000 - 0x106a1aff7 com.apple.Kerberos (2.0 - 1) <C49B8820-34ED-39D7-A407-A3E854153556> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
0x106a33000 - 0x106a6dfff com.apple.GSS (3.0 - 2.0) <0BDF8090-5EF4-3759-94DE-8521D74188AA> /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Versions/A/GSS
0x106a8c000 - 0x106aabff7 libresolv.9.dylib (51) <0882DC2D-A892-31FF-AD8C-0BB518C48B23> /usr/lib/libresolv.9.dylib
0x106ab6000 - 0x106babfff libiconv.2.dylib (34) <FEE8B996-EB44-37FA-B96E-D379664DEFE1> /usr/lib/libiconv.2.dylib
0x106bbb000 - 0x106c3dfff com.apple.Heimdal (3.0 - 2.0) <660A6C64-4912-32C8-A332-B64164032A2D> /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Versions/A/Heimdal
0x106c67000 - 0x106c69fff com.apple.TrustEvaluationAgent (2.0 - 23) <A97D348B-32BF-3E52-8DF2-59BFAD21E1A3> /System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluationAgent
0x106c6e000 - 0x106c73fff com.apple.OpenDirectory (10.8 - 151.10) <CF44120B-9B01-32DD-852E-C9C0E1243FC0> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory
0x106c7e000 - 0x106c89fff com.apple.CommonAuth (3.0 - 2.0) <74A86DDD-57D0-3178-AB74-E1F31DBFFC39> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonAuth.framework/Versions/A/CommonAuth
0x106c90000 - 0x106cd3ff7 com.apple.bom (12.0 - 192) <0BF1F2D2-3648-36B7-BE4B-551A0173209B> /System/Library/PrivateFrameworks/Bom.framework/Versions/A/Bom
0x106ce6000 - 0x106d10ff7 com.apple.CoreVideo (1.8 - 99.3) <C424838A-889C-39E5-8108-FD05C93D26A0> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
0x106d2b000 - 0x106fcffff com.apple.CoreImage (8.2.2 - 1.0.1) <930B0B23-DD84-3B0C-B5A9-C09B7068A6F0> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/Frameworks/CoreImage.framework/Versions/A/CoreImage
0x1070b0000 - 0x107107ff7 com.apple.ScalableUserInterface (1.0 - 1) <F1D43DFB-1796-361B-AD4B-39F1EED3BE19> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/Frameworks/ScalableUserInterface.framework/Versions/A/ScalableUserInterface
0x10712c000 - 0x107176ff7 libGLU.dylib (8.6.1) <DF45C1E3-3884-3991-B84F-F39B482E8BF8> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
0x107185000 - 0x10718bfff libGFXShared.dylib (8.6.1) <CF55E720-1B9E-3E24-A1DA-7FA8B261CD8E> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
0x107191000 - 0x1071a5fff libGL.dylib (8.6.1) <2E00615F-97F5-34EB-BE07-75A24F3C18D7> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
0x1071b7000 - 0x1071f4fe7 libGLImage.dylib (8.6.1) <7F31DD61-3110-3541-A9BB-035CD1262E50> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
0x1071fc000 - 0x1071fefff libCVMSPluginSupport.dylib (8.6.1) <7EFDA31E-E463-3897-A8DC-7FD266EB713E> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCVMSPluginSupport.dylib
0x107203000 - 0x107207fff libCoreVMClient.dylib (24.4) <55F71158-ADEE-3863-92E9-4772DCEA8E31> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
0x10720d000 - 0x107219fff com.apple.CrashReporterSupport (10.8.2 - 415) <55783BF9-125E-3F9C-A412-6A095ECD9353> /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporterSupport
0x107228000 - 0x10727eff7 com.apple.opencl (2.1.20 - 2.1.20) <AF142CA4-EA1D-31B0-A48F-AA2B75D4309E> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL
0x107293000 - 0x1076b0fff FaceCoreLight (2.4.1) <A34C9575-C4C1-31B1-809B-7751070B4E8B> /System/Library/PrivateFrameworks/FaceCoreLight.framework/Versions/A/FaceCoreLight
0x1078c1000 - 0x1078cefff com.apple.AppleFSCompression (49 - 1.0) <5508344A-2A7E-3122-9562-6F363910A80E> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleFSCompression.framework/Versions/A/AppleFSCompression
0x1078d6000 - 0x1078f7fff com.apple.Ubiquity (1.2 - 243.10) <F97D3A33-2C8B-3CFF-AF75-A74866D42853> /System/Library/PrivateFrameworks/Ubiquity.framework/Versions/A/Ubiquity
0x10790b000 - 0x107916ff7 com.apple.bsd.ServiceManagement (2.0 - 2.0) <C12962D5-85FB-349E-AA56-64F4F487F219> /System/Library/Frameworks/ServiceManagement.framework/Versions/A/ServiceManagement
0x107921000 - 0x107940ff7 com.apple.ChunkingLibrary (2.0 - 133.2) <D2A746DE-002A-3C6C-961E-BE94E71DB835> /System/Library/PrivateFrameworks/ChunkingLibrary.framework/Versions/A/ChunkingLibrary
0x10794c000 - 0x10794cfff com.apple.vecLib (3.8 - vecLib 3.8) <794317C7-4E38-338A-A874-5E18001C8503> /System/Library/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x10794f000 - 0x1079cdff7 com.apple.securityfoundation (6.0 - 55115.4) <C5461971-E455-31A6-99B8-AF80C4BC26DD> /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
0x107a0c000 - 0x107a15fff com.apple.CommerceCore (1.0 - 26) <997CD214-BC78-3C61-A1B8-813EA1CB9997> /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Frameworks/CommerceCore.framework/Versions/A/CommerceCore
0x107a20000 - 0x107abafff com.apple.CoreSymbolication (3.0 - 87) <75F2C0DD-549A-36F6-BD9E-FB40A924344F> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/Versions/A/CoreSymbolication
0x107b06000 - 0x107b62ff7 com.apple.Symbolication (1.3 - 93) <F2C7E0B6-B241-3020-B30A-0636D0FA3378> /System/Library/PrivateFrameworks/Symbolication.framework/Versions/A/Symbolication
0x107ba4000 - 0x107bdafff com.apple.DebugSymbols (98 - 98) <14E788B1-4EB2-3FD7-934B-849534DFC198> /System/Library/PrivateFrameworks/DebugSymbols.framework/Versions/A/DebugSymbols
0x7fff64d5f000 - 0x7fff64d9393f dyld (210.2.3) <A40597AA-5529-3337-8C09-D8A014EB1578> /usr/lib/dyld

External Modification Summary:
Calls made by other processes targeting this process:
task_for_pid: 1
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Calls made by this process:
task_for_pid: 0
thread_create: 0
thread_set_state: 0
Calls made by all processes on this machine:
task_for_pid: 7990
thread_create: 6
thread_set_state: 0

VM Region Summary:
ReadOnly portion of Libraries: Total=113.3M resident=90.0M(79%) swapped_out_or_unallocated=23.4M(21%)
Writable regions: Total=22.5M written=4504K(20%) resident=5368K(23%) swapped_out=0K(0%) unallocated=17.3M(77%)

REGION TYPE VIRTUAL
=========== =======
MALLOC 10.2M
MALLOC guard page 16K
STACK GUARD 56.0M
Stack 8192K
__DATA 10.0M
__IMAGE 528K
__LINKEDIT 23.6M
__TEXT 89.8M
__UNICODE 544K
shared memory 12K
=========== =======
TOTAL 198.7M

[/code]

Daar staat StarTAgent, niet StarAgent. :smile:

En die hoort blijkbaar bij de Calendar Plus.app.

Hi IGBA,

Ik had al zo'n vermoeden. Ik heb Calendar Plug (wat echt een TOP APP is) maar verwijdert uit de opstart. et lijkt nu wel redelijk goed te gaan....

Heb inmiddels ook een reactie gehad van de programmeur. Het was schijnbaar bekend en er komt een update voor de software.