crashreport - wie kan hier iets van zeggen?

ik heb een oude iMac (2008) waar een flitsend fijn werkende ssd is ingezet. Det het helemaal te gek.

tot het moment dat er een grijs scherm met een mapje met en vraagteken erin verschijnt.

dit is het crashreport. wat is er aan de hand? ik weet niet hoe ik dit moet lezen

Tue Sep 17 14:34:13 2019

*** Panic Report ***
panic(cpu 1 caller 0xffffff80101afe2b): “userspace panic: inconsistency in service domain”@/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/xnu/xnu-3248.73.11/bsd/kern/kern_shutdown.c:227
Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address
0xffffff80a912bd50 : 0xffffff800fcdab52
0xffffff80a912bdd0 : 0xffffff80101afe2b
0xffffff80a912be90 : 0xffffff80101c1185
0xffffff80a912bf60 : 0xffffff8010228341
0xffffff80a912bfb0 : 0xffffff800fdec3f6

BSD process name corresponding to current thread: launchd

Mac OS version:
15G22010

Kernel version:
Darwin Kernel Version 15.6.0: Thu Jun 21 20:07:40 PDT 2018; root:xnu-3248.73.11~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 7564B0E7-EB5D-3887-BA79-59C870165AB1
Kernel slide: 0x000000000fa00000
Kernel text base: 0xffffff800fc00000
__HIB text base: 0xffffff800fb00000
System model name: iMac8,1 (Mac-F226BEC8)

System uptime in nanoseconds: 4541872139442
last loaded kext at 3829067007724: com.apple.driver.AppleXsanScheme 3 (addr 0xffffff7f926a9000, size 32768)
last unloaded kext at 3889075910986: com.apple.driver.AppleXsanScheme 3 (addr 0xffffff7f926a9000, size 32768)
loaded kexts:
com.apple.driver.AppleTopCaseHIDEventDriver 86
com.apple.driver.AppleHSBluetoothDriver 86
com.apple.driver.AudioAUUC 1.70
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
com.apple.driver.AppleHDA 274.12
com.apple.driver.pmtelemetry 1
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.4.6f4
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AppleHV 1
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport4.4.6f4
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.1
com.apple.kext.AMDFramebuffer 1.4.2
com.apple.driver.AppleLPC 3.1
com.apple.driver.AppleSMCPDRC 1.0.0
com.apple.ATIRadeonX2000 10.0.0
com.apple.driver.AppleBacklight 170.8.9
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.2.13
com.apple.kext.AMD2600Controller 1.4.2
com.apple.driver.AppleIRController 327.6
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib1.0.0
com.apple.BootCache 38
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.7.7
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.8.5
com.apple.driver.AppleIntelPIIXATA 2.5.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI 1.0.1
com.apple.driver.AppleFWOHCI 5.5.4
com.apple.driver.AirPortBrcm43224 700.38.27
com.apple.iokit.AppleYukon2 4.0.0
com.apple.driver.AppleAHCIPort 3.1.8
com.apple.driver.usb.AppleUSBUHCIPCI 1.0.1
com.apple.driver.AppleRTC 2.0
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleACPIButtons 4.0
com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC 4.0
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 218.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall 163
com.apple.security.quarantine 3
com.apple.security.TMSafetyNet 8
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 218.0.0
com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 304.12
com.apple.driver.AppleHIDTransport 5
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver 4.4.6f4
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.driver.DspFuncLib 274.12
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 525
com.apple.iokit.IOSurface 108.3.2
com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
com.apple.driver.CoreCaptureResponder 1
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.6
com.apple.driver.AppleHDAController 274.12
com.apple.iokit.IOHDAFamily 274.12
com.apple.iokit.IOAudioFamily 204.4
com.apple.vecLib.kext 1.2.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 4.4.6f4
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.4.6f4
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d7
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.4.1
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.14d1
com.apple.kext.AMDSupport 1.4.2
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.12.9
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.4.1
com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice 1.0.1
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 900.4.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBHub 1.0.1
com.apple.driver.usb.cdc 5.0.0
com.apple.driver.usb.networking 5.0.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.0.1
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.7.7
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.8
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.8
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.8
com.apple.iokit.IOATAPIProtocolTransport 3.5.0
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.7.7
com.apple.iokit.IOATAFamily 2.5.3
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.6.1
com.apple.iokit.IO80211Family 1110.26
com.apple.driver.corecapture 1.0.4
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.0
com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.1
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.8.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBUHCI 1.0.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI 1.0.1
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.0.1
com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.0.1
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 300.0
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5
com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
com.apple.driver.DiskImages 417.4
com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1
com.apple.iokit.IOReportFamily 31
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 4.0
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.Libm 1
com.apple.kec.pthread 1
com.apple.kec.corecrypto 1.0
Model: iMac8,1, BootROM IM81.00C1.B00, 2 processors, Intel Core 2 Duo, 2,66 GHz, 4 GB, SMC 1.29f1
Graphics: ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Radeon HD 2600 Pro, PCIe, 256 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 2 GB, DDR2 SDRAM, 667 MHz, 0x7F98000000000000, 0x202020202020202020202020202020202020
Memory Module: BANK 1/DIMM1, 2 GB, DDR2 SDRAM, 667 MHz, 0x7F98000000000000, 0x202020202020202020202020202020202020
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x8C), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.131.39.16)
Bluetooth: Version 4.4.6f4, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Serial ATA Device: Samsung SSD 860 EVO 250GB, 250,06 GB
Parallel ATA Device: MATSHITADVD-R UJ-875
USB Device: USB 2.0 Bus
USB Device: USB 2.0 Bus
USB Device: Built-in iSight
USB Device: USB Bus
USB Device: Hub in Apple Pro Keyboard
USB Device: Apple Pro Keyboard
USB Device: USB Bus
USB Device: IR Receiver
USB Device: USB Bus
USB Device: USB Optical Mouse
USB Device: USB Bus
USB Device: USB Bus
USB Device: BRCM2046 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
Thunderbolt Bus:

Even voor de goede orde, een iMac8,1 is een “Early 2008” iMac.

 

https://everymac.com/systems/apple/imac/specs/imac-core-2-duo-2.66-20-inch-aluminum-early-2008-penryn-specs.html

 

 

Darwin 15.6.0 = OS X v10.11.6 (El Capitan)

Mooi crashrapport ?

Heb je al een Apple Hardware Test gedraaid?

 

http://download.info.apple.com/Apple_Hardware_Test/022-3936-A.dmg

Een map met een vraagteken betekent dat de Mac het systeem niet kan vinden. (of te wel de laatst geselecteerde opstartschijf)

Het proces dat liep tijdens de “panic” is Launchd dat zorg draagt voor het inladen van een (systeem) programma of bestand.

Verder lijkt het erop dat het met de user cache heeft te maken.

 

Blijft de map staan of gaat het opstarten na enkele seconden verder? Indien het laatste dan moet je in systeemvoorkeuren de opstartschijf opnieuw selecteren.

Blijft de map staan, start dan eens op met de option toets ingedrukt totdat “opstartbeheer” verschijnt. Je zou dan alle beschikbare opstartschijven moeten zien staan. Selecteer de SSD en start op en ga naar systeemvoorkeuren en selecteer nogmaals. Gaat het weer mis dan is het systeem waarschijnlijk corrupt. Soms kan dit verholpen worden door op te starten met de shift toets ingedrukt (totdat het logo verschijnt of het log-in scherm) waarbij o.a. de cache gewist wordt waar dus zo te zien de oorzaak zit. (Je kan dit dus ook als eerste proberen) Maar helpt dit niet dan zal een her-installatie nodig zijn vrees ik.

 

Mocht de SSD niet zichtbaar zijn in “opstartbeheer” dan kan het inderdaad aan de hardware liggen.

 

Probeer eens op te starten in de veilige modus: https://support.apple.com/nl-nl/HT201262

Dank allemaal voor meedenken. Ik merk dat ik dat eigenlijk niet meer doe omdat het eigenlijk allemaal gewoon werkt. Ik ga alle tips nalopen.

En Shmoo… bedankt voor je compliment :wink:

J.

https://support.apple.com/nl-nl/HT200553

gek genoeg krijg ik de AHT niet gepresenteerd. Niet bij opstarten met de D ingedrukt, of met (na onderzoek optweb) alt/optionD
er zou een dvd geleverd moeten zijn bij mijn mac, maar die heb ik (kennelijk) niet
na lang zoeken kom ik op een pagina van apple waar men me me een dmg laat downloaden met daar in een ma SYSTEM/LIIBRARY/CORESERVICES

maar die map is LEEG. Apple helpdesk zegt me niet te kunnen ondersteunen

Wie van jullie kan me helpen aan een Apple Hardwaretest voor een iMac 2008?

zit nu al een tijdje te werken in veilige modus, en dat gaat goed. maar dat gin het donderdag in gewone modus ook de hele dag… ergens vrijdag ook in het weekend ging het weer mis…

El Capitan is nog gewoon te downloaden uit de App Store:

https://apps.apple.com/app/os-x-el-capitan/id1147835434?ls=1&mt=12

(ik weet alleen niet of daar ook de systeem-tools bijzitten)

 

 

Maar daar is een mouw aan te passen:

https://github.com/upekkha/AppleHardwareTest