Data filteren

Hallo,

Ik heb hier een leukerd voor jullie experts :smiley:

Ik heb volgende code:

[code:1:1125049f05]<table>
<tr>
<td>Contact:</td>
<td>

						&lt;?php
						
							$contact = new Contact&#40;&#41;;
							$get_contact = $contact-&gt;get_Contact&#40;$cl_number,$contact_id&#41;;
							
							if&#40;$get_contact == true&#41;&#123;
								
								echo &quot;&lt;select name=&quot;get_contact&quot; onChange=&quot;ContactDetails&#40;this.value&#41;&quot;&gt;&quot;;
								echo &quot;&lt;option selected&gt;&amp;nbsp;&lt;/option&gt;&quot;;
								
								foreach&#40;$get_contact as $Contact&#41;&#123;
								
									$fname = $Contact&#91;'FIRST_NAME'&#93;;
									$lname = $Contact&#91;'LAST_NAME'&#93;;
									$email = $Contact&#91;'EMAIL'&#93;;
									$tel = $Contact&#91;'TEL'&#93;;
									$clnumber = $Contact&#91;'CUST_ID'&#93;;
									
									echo &quot;&lt;option value=&quot;$contact_id&quot;&gt;&quot;.$fname.&quot;&lt;/option&gt;&quot;;
									
								&#125;
								
								echo &quot;&lt;/select&gt;&quot;;

						?&gt;
					
				&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
				&lt;td&gt;Contact First Name&#58;&lt;/td&gt;
				&lt;td&gt;&lt;input type=&quot;text&quot; name=&quot;consignee_fname&quot; value=&quot;&lt;?php if&#40;$fname == &quot;&quot;&#41;&#123;echo &quot;No contact details found.&quot;;&#125;else &#123;echo $fname;&#125; ?&gt;&quot; size=&quot;39&quot; /&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
				&lt;td&gt;Contact Last Name&#58;&lt;/td&gt;
				&lt;td&gt;&lt;input type=&quot;text&quot; name=&quot;consignee_lname&quot; value=&quot;&lt;?php if&#40;$lname == &quot;&quot;&#41;&#123;echo &quot;No contact details found.&quot;;&#125;else &#123;echo $lname;&#125; ?&gt;&quot; size=&quot;39&quot;/&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
				&lt;td&gt;Contact Email Address&#58;&lt;/td&gt;
				&lt;td&gt;&lt;input type=&quot;text&quot; name=&quot;consignee_email&quot; value=&quot;&lt;?php if&#40;$email == &quot;&quot;&#41;&#123;echo &quot;No contact details found.&quot;;&#125;else &#123;echo $email;&#125; ?&gt;&quot; size=&quot;39&quot; /&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
				&lt;td&gt;Customer Number&#58;&lt;/td&gt;
				&lt;td&gt;&lt;input type=&quot;text&quot; name=&quot;ct_cust_number&quot; value=&quot;&lt;?php if&#40;$custid == &quot;&quot;&#41;&#123;echo &quot;No contact details found.&quot;;&#125;else &#123;echo $custid;&#125; ?&gt;&quot; size=&quot;39&quot; /&gt;&lt;td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
				&lt;td&gt;Contact Telephone&#58;&lt;/td&gt;
				&lt;td&gt;&lt;input type=&quot;text&quot; name=&quot;ct_cust_tel&quot; value=&quot;&lt;?php if&#40;$tel == &quot;&quot;&#41;&#123;echo &quot;No contact details found.&quot;;&#125;else &#123;echo $tel;&#125; ?&gt;&quot; size=&quot;39&quot; /&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
				&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
				&lt;td&gt;&lt;input type=&quot;submit&quot; name=&quot;consignee_submit&quot; value=&quot;Submit&quot; /&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
		&lt;/table&gt;	[/code:1:1125049f05]

Dus dit is een simpele table met een select menu in.
In de select menu kunnen 1 of meerdere contactpersonen “tevoorschijn” komen naar gelang de account.

Werkwijze is zo:

User selecteert een klant, aan die klant zijn er dus 1 of meerdere contactpersonen, hun namen komen in die select menu tevoorschijn, de details worden met PHP in variabelen opgeslagen.
User selecteert dan een contactpersoon en zou dan in de input fields onderaan de details ervan moeten weergeven zonder pagina te refreshen, hiervoor wordt er een Ajax script voor gebruikt.

Alles loop perfect, dus user selecteert klant dan contactpersoon, maar als je bv 1+ contactpersonen hebt voor een bepaalde klant, dan wordt er na de “keuze” maar 1 contactpersoon weergegeven.
Maw, klant A heeft 2 contactpersonen, ik selecteer contactpersoon X maar wil dan derna contactpersoon Y selecteren, wel dat gaat niet want ik heb dan maar alleen contacpersoon X in mijn select menu.

Dit is eigenlijk normaal want mijn query wordt dan opnieuw uitgevoerd en deze is:

[code:1:1125049f05]SELECT * FROM tbl_client_contacts WHERE CUST_ID = ‘$cl_number’ OR ID =’$contact_id’[/code:1:1125049f05]

Zoals eerder gezegd worden de details van de contactpersonen opgeslagen in variabelen met PHP, is er een mogelijkheid om die variabelen om te vragen en ze te laten weergeven in de input velden zonder dat ik mijn query opnieuw moet uitvoeren, dit is namelijk het probleem.

Hopelijk heb ik het goed uitgelegd :slight_smile:

State is evil. Ik zou zeggen gewoon die query weer opnieuw uitvoeren.