delete en update werkt niet

Ik heb een scriptje geschreven om links toe te voegen en te verwijderen/aanpassen uit een database alleen wil hij maar niet de gegevens verwijderen of aanpassen. wie weet waar de fout zit? alvast bedankt!

[code:1:3ad668a874]
<?php

$localhost 		= '';
$mysql_user 	= '';
$mysql_password = '';
$database 		= '';

// Maak een verbinding met MYSQL
$link = mysql_connect&#40;$localhost, $mysql_user, $mysql_password&#41;
or die&#40;'Kan de database niet selecteren&#58;'. mysql_error&#40;&#41; &#41;;


mysql_select_db&#40;$database&#41; or die&#40;'kan de database niet selecteren&#58;'. mysql_error&#40;&#41; &#41;;

// Stel standaardwaarden in
$form_action = &quot;add&quot;;
$lid = &quot;&quot;;
$lnaam = &quot;&quot;;
$lurl = &quot;&quot;;
$ldesc = &quot;&quot;;

// Controle, bereid het aanpassen voor
if&#40;isset&#40;$_GET&#91;&quot;action&quot;&#93;&#41; &amp;&amp; $_GET&#91;&quot;action&quot;&#93; == &quot;update&quot;&#41; &#123;
	// Selecteer alles bij het studentID
	$query = &quot;SELECT * FROM links WHERE lid = ' &quot;.$_GET&#91;&quot;lid&quot;&#93;.&quot; ' &quot;;
	$result = mysql_query&#40;$query&#41;;
	$record = mysql_fetch_array&#40;$result&#41;;
	
	
	// Maak de waarden leesbaar
	$form_action = &quot;modify&quot;;
	$lid = $record&#91;&quot;lid&quot;&#93;;
	$lnaam = $record&#91;&quot;lnaam&quot;&#93;;
	$lurl = $record&#91;&quot;lurl&quot;&#93;;
	$ldesc = $record&#91;&quot;ldesc&quot;&#93;;
	
&#125;

// Print een formulier
print(’
<table width=“500” border=“0” cellspacing=“0” cellpadding=“0”>

	&lt;form action=&quot; '.$_SERVER&#91;'PHP_SELF'&#93;.' &quot; method=&quot;post&quot; encrype=&quot;multipart/form-data&quot;&gt;

	&lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;action&quot; value=&quot;'.$form_action.'&quot;&gt;
	&lt;input type=&quot;hidden&quot; name=&quot;lid&quot; value=&quot; '.lid.' &quot;&gt;

<tr>
<td>Link naam:</td>
<td><input type=“text” name=“lnaam” id=“vnm” class=“input” value="’.$lnaam.’" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Url:</td>
<td><input type=“text” name=“lurl” id=“anm” class=“input” value="’.$lurl.’"/></td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top”>Beschrijving:</td>
<td><textarea name=“ldesc” id=“brt” class=“area” cols=“30” rows=“7”>’.$ldesc.’</textarea></td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type=“submit” name=“submit” value=“Post!” class=“btn” />
</td>
</tr>
</form>

</table>

');

// Controle, er moet iets toegevoegd worden
if(isset($_POST["action"]) && $_POST["action"] == "add") {

$query = &quot;INSERT INTO links &#40;lnaam , lurl , ldesc &#41; VALUES &#40;'&quot;.htmlspecialchars&#40;$_POST&#91;&quot;lnaam&quot;&#93;&#41;.&quot;' , '&quot;.$_POST&#91;&quot;lurl&quot;&#93;.&quot;' , '&quot;.$_POST&#91;&quot;ldesc&quot;&#93;.&quot;'&#41;&quot;;				
echo $query;
mysql_query&#40;$query&#41; or die&#40;mysql_error&#40;&#41;&#41;;
$message = &quot; De link zijn toegevoegd!&quot;;

}

// Controle, moet er iets aangepast worden
if (isset($_POST["action"]) && $_POST["action"] == "modify") {

$query = &quot;UPDATE links SET lnaam = '&quot;.htmlspecialchars&#40;$_POST&#91;&quot;lnaam&quot;&#93;&#41;.&quot;' , lurl = '&quot;.$_POST&#91;&quot;lurl&quot;&#93;.&quot;' , ldesc = '&quot;.$_POST&#91;&quot;ldesc&quot;&#93;.&quot;' WHERE lid = '&quot;.lid.&quot;'&quot;; 
mysql_query&#40;$query&#41; or die&#40;mysql_error&#40;&#41;&#41;;
$message = &quot;De gegevens zijn aangepast!&quot;;

}

// verwijderen

if (isset($_POST["action"]) && $_POST["action"] == "delete") {

$query = &quot;DELETE FROM links WHERE lid = ' &quot;.$_GET&#91;&quot;lid&quot;&#93;.&quot; ' &quot;;				
mysql_query&#40;$query&#41; or die&#40;mysql_error&#40;&#41;&#41;;
$message = &quot;De link is verwijderd!&quot;;

&#125;

// Laat een bericht zien als dit er is
if(!empty($message)){
print("<strong>".$message."</strong>");
}

// Selecteer alles uit de tabel
$query = "SELECT * FROM links;";
$result = mysql_query($query);

// Verwerk de resultaten, zet alle records op het pagina
while($record = mysql_fetch_array($result)){
print("

	Link&#58; &quot;.$record&#91;'lnaam'&#93;.&quot;		&lt;br /&gt;
	&lt;a href =&quot; &quot;.$_SERVER&#91;'PHP_SELF'&#93;.&quot;?action=update&amp;lid=&quot;.$record&#91;'lid'&#93;.&quot;&quot;&gt;Edit&lt;/a&gt; -
	&lt;a href =&quot; &quot;.$_SERVER&#91;'PHP_SELF'&#93;.&quot;?action=delete&amp;lid=&quot;.$record&#91;'lid'&#93;.&quot;&quot;&gt;Delete&lt;/a&gt;  

	&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;        
	
&quot;&#41;;

}

mysql_free_result($result);
mysql_close($link);

?>
[/code:1:3ad668a874]

Hier [code:1:279aa84a40]<input type="hidden" name="action" value="'.$form_action.'"> <input type="hidden" name="lid" value=" '.lid.' "> <tr> [/code:1:279aa84a40] ben je bij lid de $ vergeten.

klopt die was me ook opgevallen.. die werkt inderdaad nu alleen het verwijderen van de informatie wil gewoon niet lukken.. :S

lid even met post binnen halen, aangezien je form ook met post werkt ipv get

heb inmiddels al opgelost maar toch bedankt voor de reacties!