Diashow op DVD

Is het mogelijk om een diashow van iPhoto als DVD te branden? Of is hier ook een ander programma voor. Voor de PC heb je MemoriesonTV werkt min of meer als Diashow in iPhoto, maar je kan het dan als SVCD od DVD branden.

Bedankt

Heb je iDvd? Daarin kan je rechtsreeks foto's uit iPhoto imorteren en opslaan als diashow.

iPhoto Deel Stuur naar iDVD Brand

bedankt