document aanroepen via selectie

in een werknemersportaal heb ik slechts beperkte mogelijkheden om eigen inbreng in de portal te maken.
Ik maak nu lijstjes waarin een medewerker een document kan kiezen en deze opent.

<div class=“contentInfoBlockHome”>
<div class=“contentInfoHeaderBlock”>
<h2 id=“ParHeaderCaption3” class=“parHeaderCaption”>Publicaties van Ondernemingsraad:</h2>
</div>
<table id=“TableHomeOtherData” summary=“Other data”>
<thead class=“tHeadSortable”>
<tr>
<th scope=“col”><b>Ondernemersraad:</b></th>
<th scope=“col”><b>Personeelsvereniging: </b></th>
<th scope=“col”><b>Bedrijf X Mededelingen: </b></th>
</tr>
</thead>
<tr>
<td>
<div>
<ul id=“menu”>

 • <b>OR-Verslag 5 februari 2015</b>

 • OR-Verslag december 2014

 • OR-Verslag oktober 2014


 • </div>
  </td>
  </tr>
  </table>
  <div class=“contentFooter”>
  <div class=“cFMiddle”>
  <div class=“cFRight”> </div>
  </div>
  </div>
  </div>

  <script type=“text/javascript”>
  function ChooseBook(book)
  {
  window.open("./Publicaties-DIR/" + book,“OR_book”);
  }
  </script>

  Dit geeft als resultaat dat de gekozen pdf in een nieuw venster wordt geopend.

  In het voorbeeld heb ik een paar documenten opgenomen, echter de lijst wordt erg lang. Keuze is om allen de documenten van 2015 op deze manier neer te zetten en de rest in een archief te plaatsen wat op dezelfde pagina op te roepen moet zijn.
  Ik dacht aan een keuzelijstje per publicatiesoort (OR, Personeelsver. etc.)
  Daarmee kan dan een selectielijst geopend worden en de gekozen keuze zou dan het document moeten openen.
  Dat krijg ik helaas niet voor elkaar. Google geeft veel info, maar ik heb het juiste niet gevonden…
  Wat gaat er hieronder fout?

  <div class=“contentInfoBlockHome”>
  <div class=“contentInfoHeaderBlock”>
  <h2 id=“ParHeaderCaption3” class=“parHeaderCaption”>Archief Ondernemingsraad, Personeelsvereniging en bedrijf X:</h2>
  </div>
  <table id=“TableHomeOtherData” summary=“Publicaties”>
  <tr>
  <td>
  <div>
  <form id=“orform”>
  <select id=“ORdocument” size=“1”>
  <option value=“nothing” selected=“selected”>Archief Ondernemingsraad:</option>
  <option value=“nothing” >------------------------------------------------------------------------------------------------</option>
  <option value=“Javascript:ChooseBook(‘OR/OR-Verslag-sept-2013.pdf’);”>OR verslag sept. 2013</option>
  </select>
  </form>
  </div>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <div>
  <form id=“pvform”>
  <select id=“PVdocument” size=“1”>
  <option value=“nothing” selected=“selected”>Archief Personeelsvereniging:</option>
  <option value=“nothing” >------------------------------------------------------------------------------------------------</option>
  <option value=“Javascript:ChooseBook(‘PV/PV-Verslag-sept-2013.pdf’);”>PV verslag sept. 2013</option>
  </select>
  </form>
  </div>
  </td>
  </tr></table>
  <div class=“contentFooter”>
  <div class=“cFMiddle”>
  <div class=“cFRight”> </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <script type=“text/javascript”>
  function ChooseBook(chosenoption.value)
  var selectmenu=document.getElementById(“ORdocument”)
  selectmenu.onchange=function(){ //run some code when “onchange” event fires
  var chosenoption=this.options[this.selectedIndex] //this refers to “selectmenu”
  if (chosenoption.value!=“nothing”){
  window.open("./Publicaties-DIR/" + book,“OR_book”)
  }
  }

  </script>

  als er een eenvoudiger of handiger manier is, hoor ik dat graag…

  Een ieder alvast hartelijk dank voor het meedenken!

  Groeten,
  Erik

  hmm, mijn bericht wordt wat erg vrij vertaald…

      &lt;ul id=”menu”&gt;
  

  <b>OR-Verslag 5 februari 2015</b>
  OR-Verslag december 2014
  OR-Verslag oktober 2014
  </div>

  moet je lezen als:

      &lt;ul id="menu"&gt;
  

  "

 • <b>OR-Verslag 5 februari 2015</b>
 • "
  "
 • OR-Verslag december 2014
 • "
  "
 • OR-Verslag oktober 2014
 • "

  Zo, nu tenminste wel te lezen.