Downloaden van bestanden met PHP = geen voortangsbalk

Ik laat op de volgende manier gebruikers een bestand via een PHP-script downloaden:

[code]header("Content-type: application/force-download");
header("Content-Disposition: attachment; filename=\"".$bestand['bestandsnaam']."\"");
header("Content-Transfer-Encoding: binary");
header("Content-Length: ".$bestand['grootte']);

readfile($bestand['locatie']);

flush();

exit;[/code]

Downloaden werkt, maar de grootte van het bestand is voor de browser onbekend. Met als gevolg dat er geen voortgangsbalkje te zien is. Niet echt gebruikersvriendelijk, want zo weet je niet wanneer het downloaden klaar is.

Is hier een oplossing voor?

EDIT
Al die P's die er tussen worden gegooid is een bug in de forumsoftware, als je m'n bericht quote zie je wat er moet staan.

Ik heb 'm ondertussen zelf opgelost. De header met de Content-Length werd niet doorgestuurd door de server omdat GZip aanstond en die headers overschrijven Content-Length. Je kunt deze headers uitschakelen door in .htaccess de regel [i]SetEnv no-gzip dont-vary[/i] toe te voegen.