Drag & drop image

Ik zou graag het 'path' van de afbeelding dat ik op een "image view" drop in een tekstveldje krijgen en het is me ooit al eens gelukt maar ik ben vergeten hoe het nou ook al weer in zn werk ging…

Ieman dat me kan helpen met dit kleine gebrek ?

It should something like this.

Het zal zo iets als dit moeten wezen.

Kijk even in de documentatie over de specifieke regels zodat je het naar eigen wens kan aanpassen.

[code]
NSPasteboard *pboard = [info draggingPasteboard]; // info is de data welke je moet krijgen na de drop
NSString *type = [ pboard availableTypeFromArray: [ NSArray
arrayWithObjects: NSFilenamesPboardType, nil ] ];

if ( ! type ) return NO; // Zekerheid geven

if ( [ type isEqualToString: NSFilenamesPboardType ] ) {
NSArray *filenames = [pboard propertyListForType:NSFilenamesPboardType];
NSEnumerator *iter = [ filenames objectEnumerator ]; // als er meer dan een (1) drop is
NSString *fname;
while ( fname = [ iter nextObject ] )
{
[self doeWatJeWiltDoenMet: fname];
}
}
[/code]

Ik apprecieer jouw hulp ongeloofelijk maar, kijk eens naar m'n ondertekening… Ik werk enkel met AppleScript Studio, ik heb juist een boek besteld over Cocoa programming maar die is er nog niet dus ik kan weinig met je hulp doen :P .

Zoiets als dit?

on awake from nib theObject
if the name of theObject is equal to “image view” then
tell theObject to register drag types {“file names”}
end if
end awake from nib

on drop theObject drag info dragInfo
if the name of theObject is equal to “image view” then
delete image of image view “image view” of window “main”
set dataTypes to types of pasteboard of dragInfo
set preferred type of pasteboard of dragInfo to “file names”
set theDropFile to (contents of pasteboard of dragInfo as string)
set currentImage to (load image theDropFile)
set image of image view “image view” of window “main” to currentImage
end if
end drop