Eigen iDisk opzetten.

Ik heb net even [url=http://www.tnpi.biz/computing/mac/tips/idisk/]deze[/url] tutorial gevolgd, maar als ik de aangegeven regels toevoeg aan m'n httpd.conf bestand toevoeg, krijg ik een error bij het herstarten van apache. Waaraan zou dit kunnen liggen?

Ik heb ook [url=http://www.drijf.net/dototto/webdav.html]deze[/url] ff geprobeerd, een daar is het idem.

Probeer [url=http://tigervittles.com/?p=10]deze[/url] eens. Maakt gebruik van de ingebouwde Apache 1.3 webserver en werkt bij mij wel.

Die doet het inderdaad fantastisch.

Als ik dit nu aan een virtualhost wil koppelen, is dit dan de juiste manier?

[code:1:cee1865574]#

Set DAVLockDB for webdav support

DAVLockDB /private/var/run/davlocks/DAVLockDB

#Fix headers for WebDAV

BrowserMatch "^WebDAVFS/1.[012]" redirect-carefully
BrowserMatch "Microsoft Data Access Internet Publishing Provider" redirect-carefully
BrowserMatch "Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDrive" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDAVFS" redirect-carefully

<IfModule mod_headers.c>
Header add MS-Author-Via "DAV"
</IfModule>

#Set up WebDAV directory rules
<VirtualHost [IP]>
ServerName [ hier de URL]
DocumentRoot [/pad/naar/domeinroot]
DAV On
AuthType Basic
AuthName "WebDAV Restricted"
AuthUserFile /usr/local/dav.pw
require valid-user
Order allow,deny
Allow from all
</VirtualHost>[/code:1:cee1865574]

Of is dat te simpel nagedacht?

Zou moeten werken. vergeet niet om een dav.pw file aan te maken. Ikzelf gebruik altijd .htaccess voor de beveiliging.

Michiel

Die is er inderdaad al. Maar er is een ander probleem. Er wordt blijkbaar niet doorgegeven hoeveel bytes gebruikt zijn.

Veranderen naar een virtualhost werkt toch niet blijkbaar. Wat zou ik fout doen?

[code:1:19fecfbad8]#

Set DAVLockDB for webdav support

DAVLockDB /private/var/run/davlocks/DAVLockDB

#Fix headers for WebDAV

BrowserMatch "^WebDAVFS/1.[012]" redirect-carefully
BrowserMatch "Microsoft Data Access Internet Publishing Provider" redirect-carefully
BrowserMatch "Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDrive" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDAVFS" redirect-carefully

<IfModule mod_headers.c>
Header add MS-Author-Via "DAV"
</IfModule>

#Set up WebDAV directory rules
<VirtualHost [IP]>
ServerName [ hier de URL]
DocumentRoot [/pad/naar/domeinroot]
DAV On
AuthType Basic
AuthName "WebDAV Restricted"
AuthUserFile /usr/local/dav.pw
require valid-user
Order allow,deny
Allow from all
</VirtualHost>[/code:1:19fecfbad8]