emails sturen met PHP

Heb het even getest met verschillende scripts en het resultaat is telkens hetzelfde: wanneer ik een email verstuur naar een aantal personen op een mailinglist komen de mails op één adres niet aan (worldonline.be). Bij de andere is er geen enkel probleem.

Houden bepaalde providers die mails tegen of wat is het probleem?

geef je wel netjes een X-mailer header mee? ik merk dat wanneer deze er niet is, het snel als spam wordt beschouwd..

Ik heb hetzelfde probleem gehad, en toen geen oplossing kunnen vinden... nu bedenk ik me echter dat het misschien zou kunnen liggen aan de optional headers:

[code:1:6caadb9f7b]<?php
mail(“nobody@example.com”, “the subject”, $message,
“From: webmaster@{$_SERVER[‘SERVER_NAME’]}rn”
.“Reply-To: webmaster@{$_SERVER[‘SERVER_NAME’]}rn”
.“X-Mailer: PHP/” . phpversion());
?>[/code:1:6caadb9f7b]

Dus opletten dat From: en Reply-To goed staan, en spelen met X-Mailer (Mocht het betreffende domein geen php-mails toelaten (lijkt me raar), kun je bijvoorbeeld doen alsof het mailtje via een ander programma opgesteld is… wie weet helpt het)