Ervaringen Datacolor spectraalmeters

Ik zoek gebruikers die ervaringen hebben met de Datacolor Spectraflash SF350X, SF450X of SF600X spectraalmeter. Alhoewel ik het niet specifiek onderzoek, zoek ik ook gebruikers van de Dataflash 100.

[img:9fdea7a4fb]http://www.datacolor.com/uploads/xlg_sf450x.jpg[/img:9fdea7a4fb]

Datacolor ( www.datacolor.com ) is een firma die spectraalmeters maakt om kleur te meten. De firma is al menig jaartje actief op dit gebied (in ondermeer de textiel en de verfindustrie), maar is in de grafische industrie in Europa nog niet algemeen bekend. Toch de meet methodiek heeft mijn interesse gewekt, en ik wil er meer van weten.

Over kleur is veel geschreven, over smaak valt niet te twisten, en een ieder heeft een andere indruk van kleur. Het wordt pas echt vervelend als een drukker of een reclamebureau van mening verschilt over kleur t.o.v. een klant. Na jaren van onderzoek kwam men al in 1931 met een methodiek om kleuren d.m.v. coördinaten vast te leggen. Het zgn. Lab model. Sindsdien ook gestandariseerd, en daarom ook bekend als CieLab. Dit model heeft als nadeel dat er ook negatieve coördinaten in voorkomen. Door een wiskundig foefje toe te passen kan men dit voorkomen, en spreekt men van Lab LCH (ingewikkelde afkorting om te zeggen dat je niet met negatieve coördinaten werkt). De textiel, inkt en verfindustrie zag al snel de voordelen hiervan in. Deze industrieën werken inmiddels ook niet meer anders. Helaas is deze werkmethode tot op heden aan de grafische industrie voorbijgegaan. Dit heeft ook alles te maken met de enorme kosten van deze meters tot voor kort.
In de grafische industrie zijn standaarden op handen die het noodzakelijk maken om kleuren spectraal te meten, om van klant tot eindproduct tot één methode te komen om kleur te omschrijven.

Nu zijn er spectraalmeters en spectraalmeters. De huidige meters die ik ken (van b.v. Gretag) werken door licht onder één bepaalde hoek op een stof (papier) te laten vallen en dit door een smalle opening op te meten. Bij grof papier (b.v. Biotop) verstrooit het licht zodanig op het grove oppervlak van het papier dat er veel licht verloren gaat voor de meting. Daardoor ontstaat er een afwijking in de meting. En al zou de meting goed zijn, dan nog heb ik bezwaren tegen het geringe meetoppervlak (de meetopening).
Datacolor meters hebben een ander principe. Men laat er, terecht, niet te veel over los. Basis is echter dat licht eerst verstrooid en gebundeld wordt, om dan recht op het te meten oppervlak te laten vallen. In het midden van een grote meetopening valt het licht op een meetelememt dat het licht registreert, en in Lab coördinaten verder verwerkt. Bovendien kunnen de meetwaarde’s vastgelegd worden in een computer, en voor andere doeleinden beschikbaar worden gesteld.
Let op: deze meters worden ook voor textiel gebruikt, stoffen met t.o.v. papier zeer grove oppervlakken.

Meer info over de meters in PDF vorm, zie:
http://www.datacolor.com/products_instruments_detail.jsp?id=61

Datacolor beweerd al meters in Nederland geplaatst te hebben, vandaar mijn vraag:
Heb je / heeft u ervaringen met één van deze meters, wil je / wilt u dan jouw / uw ervaringen hier posten?

Misschien wil Erik wat meer uitleggen over het vastleggen van kleur in Lab (please ??? :smiley: )?

Groetjes, Zora :wink: .

Ik heb ze binnen textiel-labs (welliswaar een oudje heb ik de indruk) gezien, waar ze gebruikt voor het meten van stof-stalen.

Ook ken ik een drukkerij die dit soort meters gebruikt voor zeer speciale doeleinden, zoals het extreem exact inmeten van kleur en deze te vertalen naar eveneens extreem exacte inkt-opbouw specifikaties.

GretagMacbeth heeft dit soort meters, evenals een Spectrolino met een 8mm aperture.

Wellicht vindt je bij Gretag dus nog wat meer info.

Op het verhaal rondom CIE-Lab kom ik wellicht later nog wel terug.

Erik

Heel langzaam beseffen onze creatieven dat het vastleggen van een PMS kleur of (erger nog) een CMYK of RGB getal voor de bepaling van bijvoorbeeld een huisstijlkleur niet meer voldoet.

Het vastleggen van kleurspecificaties in CIE kleursystemen (waaronder CIE-Lab) is de oplossing voor consistente kleur communicatie.

Nou kan je idd met Datacolor meters aan de gang, maar die blijven voor de meesten toch ver buiten bereik.

Ondanks dat ik hier geen reclame wil maken, kan ik een ieder aanraden om 's wat beter naar de mogelijkheden van Gretagmacbeth’s EyeOne te kijken. De software en mogelijkheden voor de lijn photospectraal en colori meters is echt heel goed, en meer bereikbaar voor de grote groep eindgebruikers.

Voor de consistente uitwisseling van kleur informatie moet je dan ook 's kijken naar het .cxf formaat wat onder andere binnen EyeOne Share (freeware voor het uitlzen en converteren van kleur, maar je hebt een EyeOne nodig om kleuren mee aan te maken) gebruikt wordt.

Meer info is te vinden op www.i1color.com

Erik

Erik,

FF enige aanvullende informatie.
Mijn belangstelling voor spectraalmeters is tweeledig:

  1. Ik onderzoek namens iemand de Datacolor spectraalmeter, waar men interesse in heeft om deze aan te schaffen.
    Het betreffende bedrijf gebruikt spectraalmeters om kleuren die klanten aangeven te meten. Deze kleuren moeten zo exact mogelijk in drukwerk worden weergegeven. Van te voren heeft men alle basisinkten nat én droog spectraal gemeten, en een groot aantal papiersoorten. Deze gegevens worden verwerkt in een computerprogramma, die met behulp van deze gegevens de kleur én papiersoort die de klant wenst een inktrecept uitrekent. De huidige ervaringen met Gretag zijn niet goed, vooral de meetmethode struikelt over grove papieroorten. Bezwaar is dat deze meters onder slechts één enkele hoek het papier meten, en de meetopening te klein is.
    Datacolor daar in tegen heeft en betere meetmethodiek, bovendien is deze software in staat te leren van de recepten die in het gemaakt zijn. M.a.w., de software gaat niet alleen uit van de baisgegevens, maar leert als het ware ook van de recepten die daarna gemaakt worden.

  2. Ik heb een oom, opa (helaas overleden) en een zwager die alle in de verfindustrie werkzaam zijn/waren. Mijn oom en opa werkte bij de Sikkens. In de verfindustrie is het allang gemeengoed kleuren te registreren in Lab. Daarom verbaas ik me dat de grafische industrie nog steeds niet op deze methodiek overgestapt is, omdat ik steeds meer besef dat de huidige methode ronduit primitief is.

De laatste jaren is de techniek zo ongelofelijk vooruit gegaan, dat spectraalmeters betaalbaar zijn geworden. En juist in een industrie waar zo intens over kleur gepraat wordt, zou een spectraalmeter onontbeerlijk moeten zijn.

Groetjes, Zora.
:apple:

kijk ook eens naar de specificaties van de Spectrocam een nederlands product. De GMB Eye-one is een regelrechte concurrent van de Spectrocam, maar in het geval waar jij van rept, zou de SC uitkomst kunnen bieden. kijk toch eens op http://www.imagesware.com Succes! Marianne

Dit is SW wat in samenhang met de Spectrocam gebruikt kanworden. weliswaar heel erg ingewikkeld om mee te werken en alleen voor PC, maar er is in ieder geval iets wat de inkten cq de verven met een kleurmeetinstrument kan meten Zie verder bij "products" op http://www.imagesware.com

Primair zoek ik naar gebruikers die ervaring hebben met de Datacolor Spectraflash. Alternatieven wil ik natuurlijk ook bekijken, maar primair zoek ik eerst naar ervaringen met de Datacolor Spectraflash. Bovendien heeft de Spectrocam hetzelfde bezwaar wat ik al eerder aangaf, het is een meter met een gefixeerder lamp onder een vaste hoek, en het meetoppervlak is te klein.

[quote:5f1ad55133="Erik Koldenhof"][url=http://www.gretagmacbeth.com/Source/Gm.asp?page=Products&part=Products&gid=6&gorder=1&code=b]GretagMacbeth[/url] heeft dit soort meters, evenals een Spectrolino met een [url=http://www.gretagmacbeth.com/Source/Gm.asp?part=Products&page=ProductsDisplay&id=6983&code=b&typ=product]8mm aperture[/url][/quote:5f1ad55133]

Het bezwaar van Gretag is de gefixeerde opstelling van de lamp.

Geen spectraalmeter, maar wat dan. Een nieuwe ster aan het firnament?

http://www.fifthwave.com/products/densitometer.htm