excel - celverwijzing vastzetten

Ik ben onlangs overgestapt naar mac. Als ik in windows in excel werkte en ik gebruikte een celverwijzing, bijvoorbeeld c4, dan kon ik deze tbv kopiëren vastzetten door f4 in te drukken. Bij de mac werkt dat niet (of ik weet niet hoe ik de functietoets moet activeren). Hoe werkt dit?

Hallo Plok, een snelle poging om te googlen naar “excel cellen vastzetten mac” bracht dit oude topic tevoorschijn: Cel vast zetten in formule in Excel
In de laatste reactie staat dat het met ⌘+T gedaan wordt, dit heb ik net getest in excel 2011 en het werkte. :slight_smile:

Bovenaan het scherm staat een lettercombinatie.

Je kunt ook $ tekens voor de letters en cijfers van de celnaam zetten. Kun je een of beide coördinaten vastzetten, ook handig bij fill down en fill right.

je kan de cel ook een naam geven en daar naar verwijzen