Excel specialist gezocht

Voor mijn eindwerk heb ik een database van een professor aangevuld met mijn gegevens (zo'n 14000 getallen :x ) die ik dan heb geexporteerd naar excel.

Het probleem is dat in excel dit gewoon een lange lijst is van zo’n 14000 lijnen die ik graag automatisch zou willen herschikken. Ik heb daarvoor een soort model layout waar de gegevens moeten in verschijnen.

De lijst heeft drie kolommen: datum, naam, getal. Per datum zijn er zo’n honderdtal namen met bijhorende gegevens.

Schematisch voorgesteld kom het hier op neer:

1/12/90_____a_____10
1/12/90_____b_____15
1/12/90_____c_____20

1/12/95_____a_____30
1/12/95_____b_____20
1/12/95_____c _____10

Daar wil ik het volgende van maken:

…1/12/90…1/12/95…
a …10…30…
b …15…20…
c …20…10…

Aan de hand van twee eigenschappen (a,b,c,… en een datum) wil ik dus een bepaald getal ‘oproepen’.

Ik geraak er echter niet aan uit. Mijn kennis van excel is hiervoor veel te beperkt.

Wie kan mij helpen, heeft een ideetje, of kan mij in de goede richting wijzen.

Ik zou het echt apprecieren. De deadline komt in zicht et de stress stijgt!

Alvast hartelijk bedankt.

Ik denk dat je toch dan richting PivotTable moet. Dan kun je data "groeperen". Even googlen / in de help kijken en je moet er wel kunnen komen. Veel succes!!

Ik heb misschien juist een oplossing gevonden met google.

Het antwoord op “Finding a row that meets two conditions” is het volgende:

[code:1:0cd46ff631]
Sub FindSchool()
Dim County As String
Dim SchoolNum As Variant
Dim CellRow As Integer

Application.ScreenUpdating = False
County = InputBox("Enter County", "County")
If County = "" Then Exit Sub
SchoolNum = InputBox("Enter School Number", "School Number")
If SchoolNum = "" Then Exit Sub

x = 1
FindNext:

Do While Cells(x, 1).Value <> County
If Cells(x, 1).Value = "" Then
MsgBox "Unable to find", vbCritical, "Error"
Exit Sub
End If
x = x + 1
CellRow = x
Loop

If Range("A" & CellRow).Offset(0, 1).Text <> SchoolNum Then
x = x + 1
GoTo FindNext
Else
MsgBox Range("C" & CellRow).Value
End If
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
[/code:1:0cd46ff631]

Weet iemand wat dit is?

Dat ziet er verdacht veel uit als VisualBasic :?

Met pivottable gaat het vrees ik niet, aangezien, niet alle namen altijd dezelfe zijn. Ik moet bevoordbeeld kunnen specifieren dat naam b uiteindelijk op plaats a moet komen. Dat gaat niet met pivottables. Ik blijf verder zoeken.

is goed te doen met VBA hoor, ik heb alleen geen tijd nu om iets voor je te maken...

Het probleem is plus of min opgelost.

Het is inderdaad mogelijk met Pivottables vermits enig prutswerk.

Voor de excel-leken onder ons, zie hier een goede link naar basis informatie over de verschillende functies van excel in de vorm van kleine filmpje?

Link

Mij heeft enorm geholpen, anderen ooit misschien ook.[/url]