Filemaker

Hallo, Ik wil dat Filemaker een waarde uit een record kopieerd, dan switched naar een ander applicatie en daar de waarde paste. Kan dat? Volgens mij moet dat met applescript maar hoe?

Stel deze vraag maar bij www.clarify.net

Naar welke applicatie wil je de gegevens sturen? Als deze applicatie nl. scriptable is zijn er vaak elegantere (veiliger) manier om de data heen en weer te schrijven met AppleScript, dan met copy en paste. Bijvoorbeeld middels een variabele en de functies get en set.
FileMaker ondersteunt AppleScript zeer uitgebreid, dus aan die kant is het geen probleem.

Shit, in de beroemde zondag hickup van het forum getrapt! Artikel uit 2008.