Finder " kopieren voorbereiden "

Ik tracht een mp4 bestand van iMac naar NAS over te zetten doch de Finder blijft hangen in "kopieren voorbereiden".
Met andere mp4 bestanden is er geen probleem (zelfs zwaardere bestanden)
Het mp4 bestand dat problemen geeft is niet corrupt gezien ik het op de iMac perfect kan afspelen.

Het betreft hier een eigen gemakte EyeTv opname dat ik geconverteerd heb naar mp4.
Ik heb de conversie nogmaals opnieuw gemaakt. De benaming van het bestand gewijzigd .... maar probleem blijft aanhouden

Wat zou hier oorzaak kunnen zijn ?

ik zou denken dat Finder, om de een of andere reden, de grootte van het bestand niet kan bepalen.