FireBase testen op uitlog errors.

ik gebruik deze code om uit te loggen bij FireBase van Google.

Als ik wifi uitschakel of op de dev machine de verbindinng verbreek dan laat het me gewoon uitloggen, is er iets wat ik mis? Als ik tegelijk naar de console van FB kijk is er natuurlijk nog de ingelogde gebruiker.

Wil eigenlijk best graag een fout melding. Wat mis ik?

En hoe kan ik verders een foutmelding creeren tijden het uitloggen. Iemand een suggestie?


@IBAction func doLogoutButton(_ sender: Any) {

do{

try Auth.auth().signOut()

print(“signed out”)

let addAlert = UIAlertController(title: “Signing out”, message: “succesfully signing out”, preferredStyle: .alert)

addAlert.addAction(UIAlertAction(title: “OK”, style: .default , handler: {action in

self.navController?.popToRootViewController(animated: true)

}))

self.present(addAlert, animated: true, completion: nil)

 

}catch let err {

print(err)

print(“there was a problem during signing out”)

let addAlert = UIAlertController(title: “Signing out”, message: “there was a problem signing out”, preferredStyle: .alert)

addAlert.addAction(UIAlertAction(title: “OK”, style: .default , handler: {action in

self.navController?.popToRootViewController(animated: true)

}))

self.present(addAlert, animated: true, completion: nil)

}

}`

Wat ik ook doe ik kom niet in de catch deel

 

Alvast bedankt

Je kunt de tilde? -toets gebruiken om broncode te posten…

 

 

Eentje voor en eentje na je broncode. (op een nieuwe regel)

 

<p class="cite">Shmoo op 13 augustus 2018 om 18:43</p> Je kunt de tilde? -toets gebruiken om broncode te posten..

 

 

Eentje voor en eentje na je broncode. (op een nieuwe regel)

 


tilde doet niets, en als ik 1 ‘`’ gebruik is de tekst en achtergrond wit dus had/heb er twee voor staan. Werkt misschien goed bij een niet start topic posting.

Bij Devslopes wordt er veel met FireBase-databases gewerkt. Weet te weinig van Firebase en communicatie met iOS/macOS om hier iets zinnigs van te melden. Misschien daar de vraag stellen over het afvangen van de server-side response…

Ga gelijk even kijken. Dank