FIXED *** if button "name" is clicked else interval

hi goden;

ik draai een beetje door en heb jullie help nodig:
Ik heb een main met erop een container die ik laad.
In die container laad ik een mc die negen buttons is.
De buttons laden een mc in de container in een hogere laag.

Nu wil ik dat als er op een button geklikt wordt, de button command wordt uitgevoerd.
Wordt er niet geklikt dan werkt de interval die stelt dat er na 5 seconden een andere mc gel;aden wordt (op een lager niveau).

WIE kan me hierbij helpen?
It would be GRATELY apprecaited!

BEIG

hmm, uit het hoofd, kan dus mis zijn, hé :$

[code:1:5d90ce5979]
addMc = function() {
//Add Mc to lower level …
}

var doMe = setInterval("addMc", 5000);

btn.onRelease = function() {
clearInterval(doMe);
//Do your stuff …
}[/code:1:5d90ce5979]

zo /.

dik getik maar wel gefixed// zie onderstaand

//hoofdlijn (holder is een reeds bestaande mc)
Holder.attachMovie(“Slogan”,“Slogan_mc”,1, {_x:105,_y:40});
Holder.attachMovie(“keuze_buttons”,“keuze_buttons_mc”,3, {_x:105,_y:95});

_root.createEmptyMovieClip (“zien”,4);
//begin Initialiseer de fill-setup
//beginFill (0x660000, 90);

	//Vanuit het punt
	{moveTo (0,0);
	//Naar rechtsonder - horizontaal/verticaal
	lineTo (336, 0);
	//Naar linksonder - horizontaal/verticaal
	lineTo (366, 280);
	//Naar links - horizontaal/verticaal
	lineTo (0, 280);
	//Naar boven - horizontaal/verticaal
	lineto (0,0)};
	//endFill();

zien.attachMovie(“Laathetzien”,“Laathetzien_mc”,1, {_x:170,_y:130,_xscale:165,_yscale:165});

/// per button (1 als vb :slight_smile:
on (press) {
_root.Holder.attachMovie(“Wit”,“Wit_mc”,2, {_x:105,_y:75});
removeMovieClip("_root.zien");
_root.Holder.attachMovie(“lach”,“lach_mc”,3, {_x:108,_y:82});
_root.Holder.attachMovie(“Laathetzien”,“Laathetzien_mc”,4, {_x:105,_y:70});
}

en dan gaat ie goed…

je hebt me idd een eind op weg geholpen!
THNX! for de stimulans!!

BIEG

We hebben allemaal af en toe een klein duwtje nodig :) Blij dat ik kon helpen :)