Flash en Browsers??

Ik heb een site gemaakt in flash, in netscape en opera op de pc zie je bijna nix. Bij netscape is ie zo groot als een postzegel en bij opera zie ik alleen een lijntje. Hij staat op 100% schalen in de broncode, kan het hier mee te maken hebben?

Iemand dezelfde problemen gehad? Please help… :frowning:

Bijgaand de code:

[code:1:c5e6dff856]<body>
<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center" valign="middle"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="100%" height="600">
<param name="movie" value="geel.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="geel.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"></embed>
</object></td>
</tr>
</table>
</body>[/code:1:c5e6dff856]

thnx,

vanWoods

Kan je niet met vaste maten werken ipv met %'ten ? Dan zal het wel in orde zijn.

Succes.

Dat kan wel, maar dan schaalt hij niet meer mee als de window wordt verkleind of vergroot!

Ik weet niet of het daar aan ligt maar je heb twee verschillende hoogte maten in je code staan. In de object tag staat 600 als hoogte en in de embed tag staat 100%.

Ik had het ook in een tabel gezet dit geeft ook vreemde resultaten, nu doet ie het weer prima heb hem nu gewoon rechtstreeks in de body gezet.

je moet inderdaad dit soort dingen niet in een table plaatsen... dat gaat gewoon niet goed.. is ook ergens wel logisch... ;)

ik zag bij de laatste post dat je hier ook achter was gekomen. Zelf ben ik hier ook tegenaan gelopen, beetje lastig en onduidelijk als je dit ineens merkt bij andere browsers.