Flash in CSS

Hoe krijg ik het in hemelsnaam voor elkaar om een Flash Movie in HTML te tonen binnen een <div> via CSS.

CSS Code:

[code:1:301d44ab3e]#portfolio h4 {
overflow: hidden;
width: 500px;
height: 274px;
margin: 0;
}[/code:1:301d44ab3e]

HTML Code:

[code:1:301d44ab3e] <div id="portfolio">
<h4>
<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
WIDTH="500" HEIGHT="274" id="portfolio.swf" ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE=portfolio.swf"><PARAM NAME=menu VALUE=false>
<PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#F5F5F5>
<EMBED src="portfolio.swf" menu=false quality=high bgcolor=#F5F5F5 WIDTH="500" HEIGHT="274" NAME="portfolio" ALIGN=""
TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED>
</OBJECT>
</h4>
</div>[/code:1:301d44ab3e]

Deze code toont de flash movie perfect weer onder Safari en FireFox, maar niet onder Internet Explorer voor windows en mac :frowning: Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Ik kom er niet uit.

In de getoonde broncode zie ik geen alsluitende </div> staan. Wellicht dat dittum de grote boosdoenende is.

Dat heb ik dan niet volledig ingevoerd. Maar zoals ik al zei werkt het prima onder FireFox en Safari, dus ik vind het nogal vreemd dat het onder IE niet werkt.

Die interpreteert de broncode gewoon wat minder robuust, denk ik dan.

Je hebt de h4 binnen de div gestyled, niet de div.

Waarschijnlijk bedoel je [code:1:e156f909e5]#portfolio {

}
[/code:1:e156f909e5]

Misschien heb je wat aan dit artikel?

http://www.alistapart.com/articles/flashsatay/