flash met html kadertje

Ik wil in html (css) rond een flash file een gekleurd kader zetten van 1 pixel. Maar hoe doe je zoiets?

of in een div plaatsen met een border van 1 px

of het element stylen in je CSS met een border van 1 px

Roel

border-width: 1; border-color="#666"; is dit de juiste syntax? waar plaats je die style elementen dan in de param of in het object? ik heb bijde geprobeerd maar niks van een border te zien! voor de informatie ik werk ook met een losstaand stylesheet

[code:1:822ca7f1ea] <html> <head> <style type="text/css"> <!-- #flash { border: 3px double #990000; width: 163px; } --> </style> </head>

<body><div id="flash">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="163" height="28">
<param name="movie" value="text1.swf">
<param name="quality" value="high">
<embed src="text1.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="163" height="28" ></embed>
</object></div>
</body>
</html>
[/code:1:822ca7f1ea]

Zo heb ik het even snel gedaan…

Roel

ja daar ben ik weer. even op de bahama's geweest :wink: roelboekel dank voor je code maar ik krijg niks te zien in Safari en in Explorer gaat het kader over de volle breedte van het venster ook al geef je een widht mee aan de div. :?

heb van de div een span gemaakt ziet er nu goed uit in explorer nog niet in safari :(zie alleen twee streepjes 1*15 px aan de onder/zijkant van het flash filmpje [code:1:a718bf3015]<style type="text/css"> <!-- #flash { padding: 0px; width: 465px; border-color: silver; border-width: 1px; border-style: solid; }


</style>

<TITLE>about</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor="#333">

<span id="flash">
<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
WIDTH="465" HEIGHT="259">
<PARAM NAME=movie VALUE="about.swf"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#000000> <EMBED src="about.swf" quality=high bgcolor="#000000" WIDTH="462" HEIGHT="257"
TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED>
</OBJECT>
</span>[/code:1:a718bf3015]

weet iemand een oplossing?

ja hoor, je div 2 pixels groter maken. Je laat geen ruimte voor de lijntjes, daarom komen ze er niet op. dus -> width: 467px;

Bedankt allen! Tot zover ik heb het nu online gezet hoewel daar nog wat mis is in safari twee pixels te breed :( Kijkt allen op [url]http://www.balsafilms.com/[/url] en ga naar about! (let niet op de dubbele randjes die zitten nl nog in de flash)

mooi opgezette site... netjes en clean

dank Bieg! Zet jij het kadertje even goed? :wink:

Of moet ik nu een browser detectie maken om de div in safari twee pixels smaller te maken? Dacht dat er wel een subtielere oplossing hiervoor is. niet?