Geen verbinding iCloud

Al 2 dagen geen verbinding tussen iMac - imap server mogelijk.

De server heeft een fout geretourneerd: Geen verbinding met server 'p03-imap.mail.me.com' mogelijk via poort 993.

SSL uitschakelen geeft ook geen resultaat. Hebben er hier meer last van?

ja, ik heb dit probleem ook