gegevens uit database controleren

Ik ben bezig met een site waarvan een gedeelte bestaat uit een kleine portal met gebruikersregistratie (PHP+mySQL) en zo. Ik zou graag een paar andere pagina's in de site ook alleen maar toegankelijk maken voor gebruikers die geregistreerd zijn in dat portalgedeelte, inclusief ook met toepassing van de verschillende gebruikersniveaus.

Is het mogelijk om een stukje code in die pagina’s te zetten zodat er eerst wordt gekeken of de gebruiker ingelogd is en welk niveau hij heeft? Zoja, weet er iemand een handige tutorial daaromtrend staan, want ik ben maar een PHP-beginner.

Om je er het makkelijkst van af te maken kan je 2 login-cookies maken, een met de usernaam (of id als je dat wilt) en een met het password, al dan niet gecodeerd. Je kan dan heel simpel met dit blokje code controleren of een gebruiker is ingelogd en of zijn login informatie wel klopt:

[code:1:419aeb0ce2]
if($_COOKIE[‘usernaam’]) {
$sth[‘account’] = mysql_query(“SELECT password FROM account WHERE usernaam=’” . $_COOKIE[‘usernaam’] . “’”);
$account = mysql_fetch_array($sth[‘account’]);

if($_COOKIE['password'] !== $account['password']) {
    // Stukje code met wat je wil doen als mensen een verkeerd account hebben. Wat je wilt. ;]
}

}
[/code:1:419aeb0ce2]

Het stukje code gaat er vanuit dat er 2 cookies zijn, genaamd ‘usernaam’ en ‘password’ en dat er een database connectie beschikbaar is. Verder is er een tabel ‘account’ waarin in ieder geval de velden ‘usernaam’ en ‘password’ zijn opgenomen voor de useraccounts.

Het gebruikerniveau kan je bijvoorbeeld opslaan in de tabel ‘account’.

Ik hoop dat je er iets aan hebt. ;]