Geimporteerde illustrator-afb verplaatst in Indesign na bijwerken

Ik heb een illustrator-bestand, een logo, geimporteerd in Indesign CC.
Als ik het logo iets aanpas in illustrator, verandert deze van plek als ik in indesign de geïmporteerde bestanden bijwerk…
Hor zorg je in illustrator dat deze op dezelfde plek blijft staan?

Ik heb nu in illustrator een vakje met X/Y waarde op nul geplaatst en deze vastgezet.
Zo van, als de X en Y van het logo dus aangepast wordt ivm veranderen logo, en Indesign “meet” vanaf linksboven de plaatsingsplek, dan moet dit met het vakje op de nullijn wel goed gaan… niet dus.

Weet iemand dit?

Zolang je zaken wijzigt binnen de afmetingen van je afbeelding, mag er echt niets verschuiven.
Uiteraard verandert de plaatsing wel als je zaken verlengt, verhoogt, versmalt, e.d.

Zie voorbeeld. Ster wordt gewijzigd. De nul-punten links en boven blijven wel gelijk in dit geval.


Hoi Karel

Bedankt voor je reactie.
Ik dacht dat wanneer je alles binnen de randen van je artboard wijzigt het niet verschuift in indesign?
Maar indesign rekent dus echt vanaf het “beginpunt” van het logo

Ik heb op een ander forum deze vraag gesteld en zij adviseren allen om de afbeelding en kopiëren en te plakken in indesign…
dat hoor je toch liever niet te doen.

Het gaat puur om je afbeelding. Daarvan herkent InDesign (gelukkig) de contouren.

De rest van je pagina is niet van belang als daar niets op staat namelijk.

Ik zou het ook heel vervelend vinden als het hele artboard gezien werd. Dat is nml. erg lastig werken als je een logo (of wat voor afbeelding dan ook) wilt centeren binnen een kader, of als je een kader wilt vullen met diezelfde afbeelding.

Het hangt ook af van de ‘import options’ in InDesign. Als je bv. ‘Media’ kiest krijg je ongeveer wat jij wil. Of dat een goede manier van werken is, laat ik in het midden.

Ik heb de import-opions nog nooit zo goed bekeken eerlijk gezegd… en dat na 15 jaar werkervaring!

Nee, dat is niet helemaal correct. Bij een net vierkantje (of een andere vorm die enkel uit rechte lijnen bestaat) lijkt dat inderdaad zo te zijn. Maar InDesign kijkt ook naar de richtingspunten van Bezier-curves, en die kunnen ver buiten de contouren van een tekening liggen.

… maar InDesign doet dat ook weer niet heel consequent; een screenshot van twee vormen, getekend in Illustrator, en daarna geplaatst in een InDesign-document. Van dezelfde twee vormen ook een versie met een dikke lijn (“align stroke to outside”).
Bij de bezier-curve zonder lijn eromheen kijkt InDesign blijkbaar ook naar de richtingspunten; bij dezelfde curve met nu een dikke lijn eromheen is het illustratiekader een stuk kleiner.

Het maakt ook nog uit of je een Illustrator-document (ai) plaatst, of een EPS-bestand. Bij een EPS-bestand “ziet” InDesign keurig de omtrek van de curves, bij het AI-document spelen de richtingspunten ook een rol.

[fotomontage - ik heb een screenshot van de curve met richtingslijnen en -punten geplaatst over een screenshot van het InDesign-document]

janvanes… helemaal duidelijk zo!

Iedereen bedankt voor de hulp :slight_smile: