geluids volume in iMovie/iDVD

het is me al een paar keer opgevallen dat het geluid volume in iMovie lager is nadat ik tekst heb toegevoegd. Dit resulteert in een (soms aanmerkelijk) lager geluids niveau op de uiteindelijke DVD voor die stukken. Heeft iemand ook deze ervaring? EN: suggesties voor oplossingen.

In iMovie zit een soort bug, heb ik de indruk… Het geluidsniveau verlaagt niet alleen bij toevoegen van titels (tekst), maar ook bij overgangen, effecten e.d. Het is al te horen bij het afspelen van je project in iMovie: je plaatst bijvoorbeeld op de eerste 3 sec. van je fragment een titel en je hoort duidelijk de geluidssprong bij het afspelen.

Wat ik doe op dat te voorkomen: ik extraheer de audio uit het beeld en pas dan de effecten toe; bij in- en uitfaden pas ik dan handmatig het verstillen/verluiden van de audio toe.