Google Cache

Hallo, Ik heb een aantal vragen over Google: 1. Hoe lang wordt een Google cache normaliter bewaard? 2. Wie kan een cache laten verwijderen?, Ik bedoel, als er ergens een link staat waarin bijvoorbeeld mijn site ten onrechte is vermeld, kan ik dan die cache laten verwijderen of kan alleen de eigenaar van de originele site waar dat op staat dat doen? 3.Is er een Nederlands e-mail adres bekent waar je dit aan Google zelf kunt vragen? Hartelijk dank, en ...prettige feestdagen 8)

En je had al bij Google zelf gekeken?

http://www.google.com/support/webmasters/?hl=nl

Jawel, maar daar worden mijn vragen niet beantwoord. Er staat nergens hoe lang een cache wordt bewaard. Er staat wel dat je een verzoek kan indienen om de cache te verwijderen. Dat kan ook met 404 pagina toevoegen.

Ontgoogelen?

http://tinyurl.com/yyey3g

Nee daar gaat het niet om, het gaat hier om: Er staat nergens hoe lang een cache wordt bewaard. Er staat wel dat je een verzoek kan indienen om de cache te verwijderen. Dat kan ook met 404 pagina toevoegen.