High score in andere view controller (Swift|Xcode 6.4)

Beste OMT’ers,

Ik ben bezig met een klein iOS spelletje, er is echter een probleem. Als ik op een knop klik in de viewcontroller dan krijg ik elke keer punten als ik op een andere knop klik gaat het spelletje naar een ander scherm (2e viewcontroller) waar ik de score kan zien. Nu wil ik dat er ook een high score te zien is op de 2 viewcontroller. Hoe krijg ik dit voor elkaar?

Een label op die tweede view controller zetten en dat dan de score weer laten geven via wat code of bindings (afhankelijk van waar je die score bijhoudt)?

In nsuserdefaults kan je de high score opslaan en daarna uitlezen. Bijv NSUserDefaults.standardUserDefaults().setObjectForKey(key,object)/objectForKey(key)

Succes