Hoe autom. bijv. nwe Flash player ophalen?

Probleem: Om een flash animatie af te spelen is de laatste versie van de flash player noodzakelijk. Op PC's wordt de bezoeker automatisch via de browser naar de site van bijv. macromedia gebracht, om de laatste versie op te halen. Onder OSX en safari of IE werkt dit niet, terwijl onderstaande code wel is opgenomen in de betreffende pagina.

Weet iemand hiervoor de oplossing?

<object classid=“clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000” codebase=“http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0” width=“550” height=“400” id=“TC_animatie” align=“middle”>
<param name=“allowScriptAccess” value=“sameDomain” />
<param name=“movie” value=“TC_animatie.swf” /><param name=“quality” value=“high” /><param name=“bgcolor” value="#ffffff" /><embed src=“TC_animatie.swf” quality=“high” bgcolor="#ffffff" width=“550” height=“400” name=“TC_animatie” align=“middle” allowScriptAccess=“sameDomain” type=“application/x-shockwave-flash” pluginspage=“http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” />
</object></td>

Flashobject van deconcept. Zoek maar eens op google.

Ik neem aan dat je de mogelijkheden van je publishsettings om een scriptje mee te geven aan de html wel kent in Flash 8?

Ik heb er zelf weinig verstand van deze materie, ik stel deze vraag voor een van m'n collega's hier die wel veel verstand van PC's hebben maar weinig van OSX. vandaar graag iets meer uitleg :wink:

"Detect Flashversion" is een optie die je kan aanvinken in the publishsettings voor de html.