hoe mail.app automatisch email laten printen?

Het is al eens eerder gepost maar misschien is er nu wel een oplossing. Hoe kan ik Mail.app automatisch een email laten printen op het moment dat deze binnenkomt. In entourage kan het heel simpel d.m.v. een rule maar aangezien we maar 1 geregistreerd office-pakket hebben is dit geen goede optie.

Vind mail.app persoonlijk ook fijner werken.

Het is inderdaad eerder gepost, maar het kan nog steeds niet.

Het kan vast wel, maar dat is een leuk Applescriptklusje. Mail rule maken die een applescript aanroept die het bericht print. Klinkt makkelijk, maar vast erg pittig.

Tis heel makkelijk een applescriptje maken ik heb er bij de vorige posting over dit onderwerp 3 uur aan besteed.

Alleen Mail.app reageert dus niet op een “print” commando. Er komt geen foutmelding maar hij print ook niet.

Dit heb ik trouwens allemaal onder 10.2.8 gedaan, maar ik heb gelezen dat het onder panther niet beter is.

Okay ik heb een script gevonden maar deze print alleen de inhoud en niet van wie het mailtje afkomt. Iemand een idee hoe je dit aanpast.

on perform_mail_action(info)
tell application “Mail”
set selectedMessages to |SelectedMessages| of info
repeat with eachMessage in selectedMessages
set theEmail to (headers of eachMessage as text) & return & return ¬
& (content of eachMessage as text)
set theTextFile to open for access “:MailText” with write permission
set theTempFile to (":MailText" as alias)
write theEmail to theTextFile
close access theTextFile
do shell script “lpr /MailText”
tell application “Finder”
delete theTempFile
end tell
end repeat
end tell
end perform_mail_action

Ik zou zeggen, laat Mail niet het email bericht printen. Maak een rule aan die reageert op elk binnenkomende bericht, je kunt met AppleScript gemakkelijk de "From", "Date", "Subject" en "Body" uitlezen en volgens mij direct vanuit AppleScript printen, niet?

of wat omslachtig alles naar een tekstdocument laten kopieeren en van daaruit alles laten printen?

Ik ben helaas geen applescript kenner. Wat ik wel uit het script kan aflezen is dat hij de mail uitleest een naar een tekst file kopieert. Wat me inmiddels wel is gelukt om er de afzender bij te zetten en het onderwerp(Zie script hieronder..). Wat me echter nog niet lukt is om de datum er bij te zetten. Als ik de datum erbij zou krijgen en die drie items vet gedrukt zou zien, is het voldoende. Iemand een idee?

on perform_mail_action(info)
tell application “Mail”
set selectedMessages to |SelectedMessages| of info
repeat with eachMessage in selectedMessages
[b:edf057a0f3]set theEmail to (sender of eachMessage as text) & return & return & (subject of eachMessage as text) & return & return & (content of eachMessage as text)[/b:edf057a0f3]
set theTextFile to open for access “:MailText” with write permission
set theTempFile to (":MailText" as alias)
write theEmail to theTextFile
close access theTextFile
do shell script “lpr /MailText”
tell application “Finder”
delete theTempFile
end tell
end repeat
end tell
end perform_mail_action

via de script editor het programma MAIL openen, dan krijg je een woordenboek met allemaal functies die mail in applescript ondersteunt als ik het niet mis heb.

Super volgens mij heb ik het nu voor elkaar..! Hier is tie dan... (alleen zou ik nog een streep onder de hearder willen hebben en de header vet laten afdrukken)

on perform_mail_action(info)
tell application “Mail”
set selectedMessages to |SelectedMessages| of info
repeat with eachMessage in selectedMessages
set theEmail to (all headers of eachMessage as text) & return & (content of eachMessage as text)
set theTextFile to open for access “:MailText” with write permission
set theTempFile to (":MailText" as alias)
write theEmail to theTextFile
close access theTextFile
do shell script “lpr /MailText”
tell application “Finder”
delete theTempFile
end tell
end repeat
end tell
end perform_mail_action