Hoofdwachtwoord onjuist of vergeten

Mijn hoofdwachtwoord zoals ik die heb opgeschreven wordt niet (meer) herkend. Hoe kan ik hem weer opnieuw instellen?

http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=106156

@Yaris: bedankt voor je antwoord, maar dat was niet het juiste. Maar dankzij jouw suggesties heb ik het in een Engelstalig forum gevonden:

I figured out how to reset it. To do this you must have administrator privileges to the computer.

  1. Press Shift + Apple + G in the Finder and write “/Library/Keychains/” in the box that comes up.
  2. Just delete FileVaultMaster.keychain and FileVaultMaster.cer

Hiermee is het gelukt!